Koronavirus može se širiti i govorom, a posebno glasnim govorom

38

Prof. dr. sc. Santa Večerina Volić, otorinolaringologinja i fonijatrica iz Centra za ekspertnu medicinu na svojem Facebook profilu u objavi uputila je na recentno istraživanje o govoru i količini emitiranja aerosola prilikom normalnog govora i vikanja. Tako je poručila:

“Ne viči!
Kad dugo i glasno govorimo, primjerice u tramvaju, osim što nanosimo štetu svojim glasnicama i nepristojni smo, sada u fazi #ostanimoodgovorni, važno je znati da govorom emitiramo 10 puta veću količinu aerosola (pa i onog koji možda sadrži Korona virus) nego kad dišemo. Kod glasnog govora ili vikanja ta je količina još veća. Stoga, u zatvorenom prostoru dućana ili tramvaju, osobito ako je fizička udaljenost manja od 2 metra, ne skidajmo masku dok razgovaramo s drugima ili dok govorimo mobitelom. Govorimo tiše i manje. Kontrolom glasa i govora (o čemu su posebno educirani glumci i pjevači) stvaramo manju količinu aersola. Govoreći tiše i manje, ne samo da čuvamo svoje glasnice,već smanjujemo i mogućnost infekcije Korona virusom, posebice ako nosimo masku.
To nije ograničenje slobode govora.

Primjedba 2020-07-15 173334
Izvor: Screenshot Facebook Santa Večerina Volić

Komentari