Rujan u Rijeci u znaku nove prometne regulacije – informirajte se na vrijeme

Od 1. rujna nova regulacija prometa u ulicama Dolac, Barčićeva, Strohalova i Frana Kurelca!

130

U cilju olakšavanja pristupa javnim garažama u ulici Ivana Pavla II. iz smjera glavnih prometnih koridora, Adamićeve ulice i ulica Fiorello la Guardia i Pomerio te s ciljem poboljšanja protoka vozila, od 1. rujna uvodi se nova regulacija prometa u ulicama Dolac, Barčićeva, Strohalova i Frana Kurelca.

Praćenje prometa pokazalo je kako veliki broj vozila koristi spoj između dva prometna koridora, Adamićeve ulice i ulica Fiorello la Guardia – Pomerio, što je, uz veliki broj parkirnih mjesta koja se nalaze za prometnicama koje čine taj spoj, povremeno stvaralo uska grla u prometu. Otvaranje Garaže Zagrad B omogućit će ukidanje dijela parkirnih mjesta i uvođenje nove regulacije prometa kojom će se poboljšati protok vozila, a koja stupa na snagu 1. rujna.

Za idući tjedan najavljeno otvaranje podzemne garaže kapaciteta 298 parkirnih mjesta, čiji je investitor Rijeka promet d.d., u sklopu budućeg garažno-poslovno-stambenog kompleksa Zagrad B, omogućilo je uspostavu nove regulacija prometa u ulicama Dolac, Barčićeva, Strohalova i Frana Kurelca. Garaža Zagrad B nalazi se na povoljnoj lokaciji, uz već izgrađenu garažu Zagrad A, praktički u središtu grada, na pješačkoj udaljenosti od samo 5 minuta od pješačke zone Korza i 7 minuta od područja ulice Riva, gdje je smještena većina atrakcija koje privlače vozila i putnike u središte grada.

Promjene su detaljno objašnjene na web stranici Grada Rijeke, a mi ovdje donosimo skraćeni pregled:

– Barčićeva ulica postaje dvosmjerna cijelom dužinom

– Ulice Ivana Dežmana i Frana Kurelca ostaju jednosmjerne i nemaju prvenstvo prolaza

– Na spoj Dežmanove s Barčićevom postavlja se znak obvezatnog zaustavljanja

– U Ciottinoj se ukida dio parkirnih mjesta i nastoji se stvoriti zonu smirenog prometa (terase…)

– Ukida se parkiranje u zapadnom dijelu ulice Dolac

– Sadašnja rampa s ulazom kod Hotela Bonavia seli se na početak Strohalove ulice

– Strohalova ulica postaje dvosmjerna, a radi bolje protočnosti ukida se 11 parkirnih mjesta od čega 1 za osobe s invaliditetom

– Ukida se 12 kosih parkirnih mjesta na sjevernoj strani ulice Frana Kurelca – nasuprot ulazu u Strohalovu

– 3 nova parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom označit će se na najbližoj raspoloživoj lokaciji

– Ukupno se novom regulacijom ukida 49 parkirnih mjesta, od čega 6 za osobe s invaliditetom, ali će se ta mjesta označiti na zamjenskim lokacijama

Stanari koji imaju povlaštene parkirne karte moći će parkirati na preostalim parkirnim mjestima, odnosno moći će parkirati i na drugim obližnjim parkiralištima i garaži.

 

Komentari