Pravila nagradne igre “Osvoji Zigmana”

180

Ministarstvo financija Republike Hrvatske odobrilo je zahtjev društvu s ograničenom odgovornošću Libra iz Rijeke, na temelju članka 69. stavka 5. i članka 79. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (“Narodne novine”, br. 87/09) te članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine”, br. 08/10).
Klasa UP/I- 460-02/10-01/798
URBROJ: 513-07-21-07/10-2

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom ” Osvoji Zigmana” je Marketinška agencija Libra d.o.o. izdavač portala www.teklic.hr. iz Rijeke, Veslarska 8, OIB 13704434974. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda

Članak 2. Nagradna igra održava se na web stranicama www.teklic.hr u razdoblju od 15.11.2010. do 6.2.2011. i ima šest kola.

Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici priređivača dana 15.11.2010.

Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 15.11. – 6.02.2011. godine pošalju točan odgovor na e-mail na adresu pokupinagradu@teklic.hr.

Članak 6. Svaki sudionik nagradne igre može samo jednom sudjelovati u jednom krugu Nagradne igre.

Članak 7. Fond nagrada sastoji se od dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, ukupna vrijednost nagradnog fonda po tržišnim cijenama iznosi 9 500,00 kn.

Članak 8. Dobitnici će biti izvučeni slučajnim žiriranjem, a biti će objavljene 2 dana nakon završetka nagradnog kola. Dobitnici će biti objavljeni na www.teklic.hr, te obaviješteni putem maila u roku od 7 dana.

Komisija od 3 člana:
1. Emira Brkić (Predstavnik priređivača nagradne igre, Libra d.o.o.)
2. Juraj Žigman (Predstavnik Zigman moda)
3.Ivana Bićanić (Nepristrani član komisije, mag.iur.)

Izvlačenja nagradne igre:
29.11, 13.12, 27.12, 10.1, 24.1, 7.2, s početkom u 9h, Libra d.o.o. Veslarska 8, 51 000 Rijeka.

Članak 9. Dobitnici svoje nagrade mogu podići na prodajnim mjestima branda mode Zigman u (Rijeka, Zagreb, Split). Ukoliko dobitnici nisu iz navedenih mjesta ili im ne gravitiraju, osvojene nagrade poslat će im se putem pošte. Nagrade se mogu podići najranije dva dana nakon objave rezultata, a najkasnije do 30 dana. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu, biti će pismeno obaviješten te je dužan u roku od 15 dana preuzeti osvojenu nagradu.

Članak 10. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni.

Članak 12. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici www.teklic.hr.

Članak 13. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Organizator
Libra, d.o.o.
Veslarska 8
51 000 Rijeka
OIB 13704434974
MB 03618315

Komentari