Pravila All inclusive Homo si teć

114

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „All inclusive Homo si teć“ je Marketinška agencija Libra iz Rijeke, Veslarska 8, OIB 13704434974. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, partnera i sponzora.

Članak 2. Nagradna igra održava se na web stranicama www.teklic.hr u razdoblju od  6.4.2012. do 16.4.2012., a nagradna igra završava točno u 12:00h.

Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena www.teklic.hr, prije početka nagradne igre.

Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske, koji nemaju prebivalište u Primorsko goranskoj županiji, a koji u definiranom roku pošalju točne odgovore na postavljeno pitanje uz osobne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), putem on line obrasca na stranici www.teklic.hr.

Članak 5. Svaki sudionik nagradne igre može samo jednom sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 6. Nagradna igra ima samo jednog dobitnika, koji osvaja „All inclusive Homo si teć“ paket  , a koji se sastoji od sljedećih stavki s navedenim pojedinačnim vrijednostima:

– Dva noćenja u „Hotelu Continental“ za dvije osobe
– Večeru (ili ručak) u restoranu „Gardens“ u vrijednosti 500 kn
– Poklon paket „dm-drogerie markt“
– Poklon bon za „healthy break“ i prirodne cijeđene sokove, Mali cafe u vrijednosti od 100 kuna

– Poklon paket Riječkog sportskog saveza (dvije promotivne majice Homo si teć i dva startna broja)
Članak 7. Dobitnici će biti izvučeni slučajnim žiriranjem, a biti će objavljene odmah nakon izvlačenja.

Dobitnici će biti objavljeni na www.teklic.hr te obaviješteni putem telefona i maila u roku od 2 dana. Izvlačenje će se održati 16.4.2012. godine u 12:00h, u sjedištu Libra d.o.o.

Komisija od 3 člana:
1. Emira Brkić (Predstavnik priređivača nagradne igre, Libra d.o.o.)
2. Vanja Pletikosa (Predstavnik portala www.teklic.hr )
3.Ivana Smiljanić (Nepristrani član komisije, mag.iur.)

Članak 8. Dobitnici će nagradni voucher dobiti putem e-mail pošte prijavljene u on line obrascu na adresi www.teklic.hr  te će u predviđenom terminu moći iskoristiti nagradu (od 20.04.-22.04.2012.).

Dobitnici moraju na kontakt mail adresu priređivača potvrditi primitak nagrade i dolazak u terminima određenim ovim pravilima.

Zbog objektivnih razloga nagradu je moguće prenijeti na nekog od članova obitelji ili prijatelja, no nagrada nije odgodiva, tj. ukoliko dobitnik ne iskoristi nagradu u predviđenom terminu osvojena nagrada propada.

Članak 9. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri uključeno sudionika, s time da će se nagrade dijeliti od tržišno vrednijih prema manje tržišno vrijednim.

Članak 10. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni.

Članak 12. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici www.teklic.hr.

Članak 13. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Organizator
Libra, d.o.o.
Veslarska 8
51 000 Rijeka
OIB 13704434974
MB 03618315

KLASA:UP/I 460-02/12-01/46
UBROJ: 513-07-21-07/12-3

Komentari