Miješanje energetskih pića s alkoholom može oslabiti funkciju mozga

96
alkohol

Eksperimenti na štakorima pokazali su da miješanje energetskih pića s alkoholom može uzrokovati dugoročne probleme s kognitivnim funkcijama, povećavajući zabrinutost oko navika alkoholiziranja mladih odraslih osoba.

Studiju je proveo tim sa Sveučilišta Cagliari i Sveučilišta Catania u Italiji na skupini muških adolescenata štakora kojima su davani alkohol, energetska pića ili mješavina oba. Zatim su korišteni različiti standardni eksperimenti za procjenu kognitivnih funkcija – uključujući skeniranje mozga i testove ponašanja – do 53 dana nakon alkoholiziranja.

Ovi testovi su otkrili da su životinje koje su konzumirale miješana pića pokazale trajne promjene u sposobnosti učenja i pamćenja, kao i promjene u dijelu mozga hipokampusa – području odgovornom za učenje i pamćenje. “Malo se zna o tome može li kombinirana konzumacija ovih pića, tijekom adolescencije, imati dugoročne učinke na centralnu funkciju, postavljajući pitanje rizika ove navike na sazrijevanje mozga“, pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Naravno, i alkohol i energetska pića popularni su među mladima iz raznih razloga – od kasnonoćnih zabava do kasnonoćnih učenja – a implikacije iz ove studije su da bi te navike mogle uzrokovati neku dugoročnu štetu. Konkretno, čini se da bi plastičnost hipokampusa mogla biti pogođena, narušavajući sposobnost mozga da se prilagodi i promijeni kao odgovor na nove informacije i zahtjeve. To je ključni dio normalnog funkcioniranja mozga.

Iako su štakori na alkoholu i energetskim pićima u početku pokazali poboljšanje određenih moždanih metrika i funkcija – uključujući porast proteina koji pokreće rast neurona – te dobrobiti nisu potrajale, a tijekom vremena i u odrasloj dobi zapravo je došlo do pada sposobnosti funkcioniranja mozga.

“Naši rezultati pokazuju da alkohol pomiješan s konzumacijom energetskih pića tijekom peri-adolescentnog razdoblja proizvodi adaptivne hipokampalne promjene na elektrofiziološkim i molekularnim razinama, povezane s promjenama u ponašanju, koje su već vidljive tijekom adolescencije i traju u odrasloj dobi”, pišu istraživači. Ove rezultate tek treba potvrditi u studijama na ljudima, a vjerojatno postoje razlike među spolovima zbog interakcija hormona koje nisu mogli istražiti u ovoj studiji.

Ali postoje nalazi koji pokazuju da je zdravstvena zabrinutost zbog energetskih pića opravdana. Alkohol sam po sebi ima mnogo utjecaja na zdravlje i zdravorazumski je razum da miješanje ovih dvaju pića na bilo koji značajan način nije najbolja ideja. Razine pića koje su davali mladim štakorima bile su ekvivalentne prekomjernom pijenju, ponašanju za koje se čini da je u porastu među mladim odraslim ljudima. Sada istraživači žele vidjeti daljnje studije o mogućim posljedicama. “Sveukupno, analiza cijelog niza dobivenih podataka snažno sugerira da alkohol pomiješan s energetskim pićima, tijekom adolescencije, može imati rezultate koji nisu nužno zbroj onih opaženih samo s etanolom ili energetskim pićima i trajno utjecati na plastičnost hipokampusa“, pišu istraživači.

Izvor: Science Alert

Komentari