Krenite zdravo bez cigareta: škole nepušenja omogućuju i bolovanje tijekom odvikavanja

18

Nedavno smo obilježili Dan nepušenja, no svijest o štetnosti te navike pušači bi trebali imali svakodnevno. Prema rezultatima istraživanja provedenom 2015. godine na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske u dobi između 15 i 64 godine, duhan je pušilo 35.4% odraslih, što se smatra vrhom medicinsko-psihijatrijske problematike.

S obzirom na to da je ovisnost o duhanu snažna ovisnost, odviknuti se od toga nije lako. Mnogi su se pušači samostalno riješili te loše navike, no kako istraživanja pokazuju, do konačnog prestanka pušenja u većini slučajeva doći će tek nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, čiji broj varira od 10 do 30.

Pušači koji se ne mogu samovoljno odviknuti od pušenja mogu potražiti stručnu pomoć u sklopu škole nepušenja. Takav program provodi Dnevna bolnica za ovisnost o duhanu. Škola traje tri tjedna, a za poslovne obaveze ne trebate brinuti jer vam HZZO u tom razdoblju osigurava bolovanje. Nakon završetka programa organiziraju se grupe podrške te se polaznike prati u njihovom napretku.

Školu nepušenja provode i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” te Nastavni zavodi u Splitu i Dubrovniku. U odvikavanju pušačima pomažu psiholozi, psihijatri i pulmolozi, a radi se u grupama te pojedinačno. Analiziraju se prednosti prestanka pušenja, rade se vizualizacija sebe kao nepušača te se polaznici uče zdravom načinu života polazeći od prehrane i kretanja.

U školu nepušenja mogu se učlaniti oni koji su neposredno prestali pušiti pa traže podršku da stanje takvo i ostane. Škola je otvorena i za one koji tek namjeravaju prestati pušiti.

Komentari