Kabinet vještina – simulacijski centar koji spašava živote!

538

Kabinet vjestina

Kabinet vještina je simulacijski centar Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci.

To je edukacijski poligon za uvježbavanje vještina potrebnih u hitnom zbrinjavanju životno ugroženog bolesnika, kako za laike, tako i za stručno medicinsko osoblje.

U njemu se također odvija i nastava za sve studije Medicinskog fakulteta u Rijeci.

“Zbog specifične važnosti kao i uslijed nemogućnosti učenja ovih postupaka na bolesnicima, neophodno je omogućiti studentima i polaznicima tečajeva oživljavanja uvježbavanje navedenih postupaka na sofisticiranim modelima u prostoru – učionici isključivo za tu namjenu.” otkrila nam je doktorica Erika Šuper Kučina.

U većini medicinskih učilišta Zapadne Europe i SAD-a postoje specijalizirane učionice za učenje određenih medicinskih vještina koje su neophodne u edukaciji liječnika i ostalog medicinskog osoblja koje se ne mogu u potpunosti savladati tijekom boravka na odgovarajućim odjelima, odnosno tijekom kliničke nastave.

“Po uzoru na te specijalizirane učionice nastao je 2001. godine i naš Kabinet vještina. Bilo je potrebno omogućiti da se u sklopu Medicinskog fakulteta uspješno nauči i postupak kardiopulmonalne reanimacije, što je jedna od vještina koja doslovno spašava život, a nemoguće ju je učiti u nekoj drugoj okolini.”, dodaje.

Kabinet vjestina

Zahvaljujući prepoznavanju važnosti i uloge simulacijskog centra u medicinskoj edukaciji od strane vodećih ljudi fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Rijeka u to vrijeme, a na inicijativu tadašnjeg predstojnika Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, a današnjeg dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Alana Šustića, omogućilo se osnivanje Kabineta vještina.

Danas se Kabinet nalazi u moderno uređenim prostorijama, raspolaže s 4 suvremeno opremljena vježbališta i predavaonicom.

“U godinama pred nama očekujemo daljnje razvijanje Kabineta uz brandiranje istoga kao vodećeg simulacijskog centra iz područja reanimatologije u široj regiji.”, dodaje doktorica Šuper Kučina.

Kabinet vjestina

Polaznici, ovisno o razini svojeg medicinskog obrazovanja, stječu znanja potrebna za neposrednu pomoć životno ugroženoj osobi, primjerice uče kako procijeniti žrtvu kolapsa, primijeniti vanjsku masažu srca i umjetno disanje, kako sigurno upotrijebiti automatski vanjski defibrilator, staviti osobu u nesvijesti u stabilni bočni položaj i ostalo.

“Naši osnovni ciljevi su poboljšanje postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca, osnovno zbrinjavanje osoba sa zastojem životnih funkcija, podizanje nivoa spremnosti i motivacije u spašavanju ljudskih života među medicinskim osobljem i kod laika, primjena univerzalnih algoritama hitnih stanja u cilju pojednostavljenja i standardizacije postupaka, usklađivanje načina rada i podizanje nivoa znanja pri radu s hitnim pacijentom kao i pojednostavljivanje i automatiziranje rada za vrijeme KPR-a.”

Kabinet vjestina

Kabinet je namijenjen svima koji žele naučiti osnovne vještine za zbrinjavanje životno ugroženih osoba, a na stranicama nalazi se popis i opis svih tečajeva koji se održavaju, kao i prijavnice na navedene tečajeve.

“Brojna istraživanja dokazuju kako se svaka vještina mora primjenjivati svakodnevno, uz uvježbavanje i obnavljanje znanja, kako bi i dalje ostali sigurni u sebe i bili sposobni pomoći životno ugroženoj osobi. Također, smjernice koje propisuje Europsko vijeće za reanimatologiju obnavljaju se i mijenjaju svakih pet godina, tako da je dužnost svake osobe informirati se i ostati u toku s promjenama koje su uvedene.”, zaključuje doktorica Šuper Kučina uz napomenu kako liječnici koji se u opisu svog posla redovno susreću sa životno ugroženim bolesnicima svakodnevno potvrđuju korisnost znanja i vještina koje su stekli upravo na njihovim tečajevima.

Komentari