Centar BEA: “Grupno vaganje u školi pokazalo se kao izrazito stresan događaj za mlade osobe koje tek izgrađuju pozitivan odnos prema vlastitome tijelu”

52

Zagrebački Centar za poremećaje hranjenja BEA pokrenuo je Inicijativu za promjenu načina vaganja učenika u školama. Naime, poznato je kako se u nekim školama još uvijek prakticira grupno vaganje pri čemu se osnovnoškolci i srednjoškolci često ismijavaju, međusobno uspoređuju, stigmatiziraju što potom onda negativno utječe na njihovu sliku o sebi i potencijalno dovodi do poremećaja u prehrani. Objavu Centra BEA prenosimo u nastavku:

“Centar BEA, kao udruga koja gotovo deset godina djeluje na prevenciji i pružanju psiho-socijalne podrške oboljelima od poremećaja hranjenja i članovima njihovih obitelji, pokreće inicijativu za promjenom načina na koji se u osnovnim i srednjim školama provodi mjerenje tjelesne mase učenika i učenica.

Iako je u brojnim školama uvedeno individualno vaganje, u nekim školama nažalost još uvijek postoji grupno vaganje, pri čemu čitav razred tj. sve djevojke ili svi mladići u zasebnim grupama promatraju vaganje i mjerenje visine svakog učenika/ učenice.
Grupno vaganje se pokazalo kao izrazito stresan događaj za mlade osobe koje tek izgrađuju pozitivan odnos prema vlastitome tijelu. Grupna vaganja omogućuju stigmatizaciju različitosti, međusobno uspoređivanje i vršnjački pritisak na djecu i mlade u razvoju. U svrhu promicanja mentalnog zdravlja djece i mladih te poticanja njihovog samopoštovanja i samopouzdanja, Centar BEA poslao je dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja u kojem molimo da preporuče profesorima i profesoricama Tjelesne i zdravstvene kulture u školama da se mjerenja tjelesne mase i visine djece vrše u zasebnom prostoru gdje će djeca i mladi imati privatnost, te da im se na taj način pruži zaštita njihovog dostojanstva.
Pojedine djevojke i mladići- kada saznaju da ih očekuje grupno vaganje- bježe iz škole ili se po nekoliko dana izgladnjuju, kako bi izbjegli ono što u njihovim očima predstavlja neizdrživ stres ili čak poniženje.
Molimo vas za pažnju prema djeci i mladima koji imaju poteškoća u prihvaćanju vlastitoga tijela.
Ovim putem želimo i vas, naše pratitelje na društvenim mrežama zamoliti za podršku u ovoj Inicijativi te se nadamo se da ćete nas podržati i podijeliti ovaj post na društvenim mrežama.”
Snimka zaslona 2021-09-22 143624
Izvor: Screenshot Facebook

L.B.

Komentari