Uoči početka radova na revitalizacije Crekvine, Grad Kastav naručio studiju stanja stabala

23

Uoči početka radova na revitalizacije Crekvine, Grad Kastav naručio je još jednu studiju stanja stabala od prvog hrvatskog doktora za stabla, Frana Poštenjaka.

Njegova je studija pokazala da su svega tri stabla starija od 100 godina, a ostala su zasađena kasnije i to stihijski bez dovoljnog razmaka što je uzrokovalo oštećenja korijena u razvoju i nemogućnost jačeg grananja krošnji. Od ta tri najstarija stabla, dva je potrebno odmah ukloniti kao i još jedno mlađe stablo jer imaju oštećenja koja predstavljaju ozbiljnu opasnost za ljude i imovinu. Sva ostala stabla imaju simptome koji mogu dovesti do lomova i predstavljaju ugrozu jer je na mjestima oštećenja vidljiva aktivnost truležnica i propadanja drvnog tkiva.

U slučaju da se stabla zadrže treba početi proces njihova dugotrajnog i neizvjesnog liječenja koje u samom startu košta prosječno oko 35 tisuća kuna po stablu. Crekvina bi u tom slučaju bila duže vrijeme prostor isključivo u funkciji liječenja stabala bez kulturnih programa i parkiranih automobila što znači i odustajanje od projekta „Povežimo se baštinom“ i revitalizacije ovog vrijednog kastavskog objekta. Kada bi Grad Kastav izabrao neizvjesno i skupo liječenje oboljelih stabala, ugrozili bismo projekt vrijedan 6,2 milijuna kuna, a kojeg sa više od 50 posto sufinanciraju Europski fondovi.

Zamjenska stabla već su kupljena i bit će zasađena po svim pravilima struke, a ne stihijski kao ova sada. Riječ je o stablima kestena visokim 7 metara koja će već ovog proljeća imati krošnju. Stabla su vrstom odabrana da bi bila otporna na nametnike koji su napadali postojeći divlji kesten. Prilikom sadnje poštivat će se pravila struke u vrsti tla i potrebnom razmaku između stabala kako bi kroz godine njihove krošnje mogle neometano rasti i granati se što raskošnije.

Komentari