U radu nova angiosala na Sušaku

15

Na Zavodu za kardiovaskularne bolesti KBC-a Rijeka u rad je pokrenuta nova polivalentna angiosala za intervencijske radiološke procedure, čime je završila detaljna rekonstrukcija prostora i zamjena prve angiosale stare 20-ak godina. 

Navedeni uređaj dio je novouređenog endovaskularnog laboratorija, u kojem se sada nalaze 3 moderna angiografska uređaja, s dijagnostičkim i terapijskim karakteristikama koje omogućuju izvođenje i najsloženijih zahvata u liječenju bolesti srca i krvnih žila. Opremanjem ovakvog kompleksa, zajedničkim radom liječnika različitih specijalnosti, koji djeluju kroz Koordinaciju za endovaskularnu medicinu, omogućeno je trenutno dijagnosticiranje i liječenje životno ugroženih bolesnika sa srčanim ili moždanim infarktom; rupturom aorte ili po život opasnim srčanim aritmijama. Tri moderne angiosale ujedno omogućuju bolju dostupnost intervencijskog liječenja većem broju elektivnih bolesnika. 

U KBC-u Rijeka izvode se najsloženiji elektrofiziološki, endovaskularni i kirurški zahvati, a po rezultatima liječenja bolesti krvožilnog sustava riječka bolnica može konkurirati vrhunskim europskim ustanovama. Godišnje se u sklopu endovaskularnog laboratorija učini preko 4500 zahvata, od čega je oko 2500 terapijskih intervencija. Hitnom intervencijom s postavljanjem stenta godišnje se liječi više od 700 bolesnika s infarktom srca. Od lipnja 2019. započet je i program hitnog intervencijskog liječenja moždanog infarkta te je do sada učinjeno 20 zahvata. 

Ministarstvo zdravstva RH financiralo je novu medicinsku opremu u vrijednosti od 5,4 milijuna kuna bespovratnim EU sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj. Uključujući građevinske radove, vrijednost investicije doseže 8,2 milijuna kuna. 

Komentari