U KBC Zagreb obavljen prvi hitni perkutani endovaskularni zahvat liječenja rupture aneurizme abdominalne aorte

223

Prije nekoliko dana u Kliničkom bolničkom centru Zagreb napravljen je prvi hitni perkutani endovaskularni zahvat liječenja (pEVAR) rupture aneurizme abdominalne aorte. Riječ je  o velikom iskoraku KBC-a Zagreb u liječenju ove skupine bolesnika, te prihvaćanje trendova liječenja kao u najrazvijenijim zemljama svijeta.
Radi se o minimalno invazivnoj metodi liječenja aneurizme (proširenja) aorte, koja se u određenim slučajevima smatra alternativom otvorenom kirurškom zahvatu. Endovaskularno liječenje aorte (EVAR) se može opisati i kao standardizirana metoda liječenja aneurizme koja je danas uobičajena u velikom broju naših bolnica, ali valja naglasiti kako se izuzetno rijetko primjenjuje kod hitnih, vitalno ugroženih bolesnika. U ovom slučaju radilo se upravo o takvoj intervenciji. Također EVAR se vrlo rijetko izvodi perkutanim pristupom i uobičajeno se prepone otvaraju kirurškim rezovima.

U noći 31. kolovoza u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb zaprimljen je bolesnik s bolovima u trbuhu. Na temelju anamneze, hitnih dijagnostičkih pretraga, MSCT aortografije i povijesti bolesti zaključeno je da se radi o rupturi abdominalne aorte te da je potrebna hitna intervencija. Interdisciplinarni liječnički tim procijenio je da otvorena operacija predstavlja visoki rizik za život bolesnika te su donijeli odluku da se napravi pEVAR koji je u tom trenutku bolesniku davao veće izglede za preživljenje. Umjesto klasičnog kirurškog reza koji ovdje nije bio opcija, stent graftovi za zatvaranje puknuća aorte se dopremaju i postavljaju kroz arterije u preponama do samog mjesta rupture (pucanja) aorte. Zahvat je trajao oko 3 sata, a bolesnik je imao izuzetno zahtjevnu anatomiju zdjeličnih arterija što je zahvat činilo dodatno kompleksnim.

Glavni operater u ovom zahtjevnom zahvatu bio je dr. sc. Dražen Perkov, dr. med., subspecijalist intervencijske radiologije. Za anesteziju je bila zadužena doc. dr. sc. Daniela Bandić, dr. med., subspecijalistica intenzivnog liječenja. Asistirali su Damir Halužan, dr. med., subspecijalist vaskularne kirurgije, Ivana Jurca, dr. med., specijalizantica radiologije te instrumentarci Slavica Berić, dipl. med. techn, Vesna Bratić mag. med. techn., Saša Duž, med. techn. i Leonard Dominik, med. techn.. Kao članovi interdisciplinarnog tima koji je donio odluku o načinu liječenja, za vrijeme izvođenja zahvata uz operatere su bili dr. sc. Andrea Crkvenac Gregorek, dr. med., vaskularni kirurg i Marin Davidović, dr. med., specijalizant kirurgije.

Već dugi niz godina kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrti u svijetu, bez obzira na domete u njihovoj dijagnostici i liječenju. Prevencija bi se mogla okarakterizirati kao jedan od osnovnih čimbenika za promjenu loših brojki, no kada ona zakaže na scenu stupa medicina koja se mora neprestano razvijati kako bi sanirala, odnosno smanjila smrtnost od najčešćih bolesti „novog doba“. KBC Zagreb prati razvojne trendove u liječenju kardiovaskularnih bolesti stalnim uvođenjem i standardizacijom novih lijekova i metoda liječenja. EVAR je jedna od takvih metoda koja se u našoj bolnici provodi od sredine 2015. godine. Kao minimalno invazivna metoda poželjna je kod bolesnika koji se kontinuirano klinički prate i zadovoljavaju potrebne kriterije za njezino provođenje, a prilikom odabira liječnici koriste međunarodne smjernice za njezinu primjenu.

Kako smo već naveli, endovaskularni zahvat liječenja rupture aneurizme abdominalne aorte (EVAR) u hitnim stanjima ponekad je jedini, ali i najbolji izbor liječenja jer je za bolesnika poštedniji i vrijeme zahvat je kraće od otvorenog kirurškog zahvata. Vrijeme oporavka bolesnika iza EVAR-a je također znatno kraće, a bolesnici vrlo kratko borave u jedinici intenzivnog liječenja. Za njegovo provođenje potreban je iskusan interdisciplinarni tim, dobra dijagnostička obrada, odgovarajuća medicinska oprema i ugradbeni materijali stalno dostupni u bolnici te adekvatan prostor. KBC Zagreb zadovoljava sve te uvjete što je bilo od presudne važnosti za našeg bolesnika koji je treći dana nakon ovog zahtjevnog zahvata urednog fizikalnog statusa, te se još kratko vrijeme nalazi na kliničkom odjelu prije otpusta.

 

Komentari