Tehnološki napredak u pročišćavanju otpadnih voda: Obilazak gradilišta novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti

85
upov delta

Na lokaciji Delta u Rijeci održan je zajednički obilazak gradilišta novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Vrijednost ovog značajnog projekta iznosi 69.361.000 € (bez PDV-a). Izvođač radova je zajednica ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd., dok uslugu nadzora nad gradnjom pruža zajednica izvršitelja INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

upov delta

Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bit će kapaciteta 200.000 ekvivalent stanovnika, primjenjivat će aerobni biološki tretmana otpadnih voda (BAF tehnologija) s maksimalnim dotokom otpadne vode od 1.000 litara u sekundi. U skladu s veličinom aglomeracije i osjetljivošću mora ovog dijela Riječkog zaljeva, koje prema Odluci o određivanju osjetljivih područja predstavlja manje osjetljivo područje za ispuštanje otpadnih voda, uređaj bit će drugog stupnja pročišćavanja.

Temeljit će se na postupcima biološke obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, proizvodnjom bioplina iz kanalizacijskog mulja za vlastite energetske potrebe i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90 posto suhe tvari. Svi dijelovi uređaja bit će u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.

Gradonačelnik Grada Rijeke, Marko Filipović, tom je prilikom izjavio: „Drago mi je da radovi napreduju predviđenom dinamikom i nadam se da će tako i ostati. Očekujem da sljedeće godine do ljeta bude izgrađena upravna zgrada. Rok nije dugačak, ali vjerujem da će konzorcij kineskih izvođača uspjeti izvesti te radove unutar zadanih rokova. Do sredine 2027. godine očekujem da će radovi na lokaciji biti u potpunosti gotovi čime će Rijeka dobiti novi moderan uređaj za pročišćavanje voda jer, podsjećam, cilj ovog projekta je zaštita naših prirodnih resursa, prvenstveno Kvarnerskog zaljeva, kao i osiguravanje kvalitetne vodoopskrbe i odvodnje na području grada“.

upov delta1

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Andrej Marochini, dodao je: „Realizacija ovog projekta predstavlja veliki korak naprijed u infrastrukturi za zaštitu okoliša u Rijeci. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, otpadne vode će biti obrađene na višoj razini, čime ćemo doprinijeti očuvanju našeg mora i zdravlja građana.“ Pojasnio je kako je za projekt izgradnje novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ishođena lokacijska dozvola, a da će se građevinske dozvole izdavati za pet faza i to:

  1. Upravna zgrada s pristupnom prometnicom – Faza 1 – izdavanje građevinske dozvole očekuje se do 15. srpnja 2024.
  2. Most preko Rječine – Faza 2
  3. Ojačanje temeljnog tla UPOV-a Rijeka – Faza 3 – građevinska dozvola izdana je u lipnju 2024.
  4. Spojni cjevovodi i kopnena dionica podmorskog ispusta – Faza 4
  5. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka – Faza 5

Uzeli smo na sebe ove obaveze jer vjerujemo da ih možemo ispuniti uz podršku Hrvatskih voda i EU koja prati naše aktivnosti. U ovim ekstremnim vremenskim uvjetima, u dogovoru s inženjerima, omogućit ćemo izvođačima skraćeno radno vrijeme do 12-13 sati. Na temperaturama koje dosežu 35 stupnjeva u hladu, a na otvorenom gradilištu i u rovovima možda i do 50 stupnjeva, važno je osigurati sigurne radne uvjete kako bismo izbjegli neprijatne situacije“, naglasio je Marochini.

Na platou budućeg UPOV-a uklonjeni su postojeći objekti uključujući portirnicu, radionicu, nadstrešnicu za strojeve te dio hale, a u tijeku je izvedba šljunčanih stupova dubinskim vibracijskim punjenjem s ciljem poboljšanja svojstava temeljnog tla. Povećanjem njegove nosivosti i smanjenjem slijeganja osigurat će se čvrsto i stabilno tlo za gradnju.

Alen Miličević, istaknuo je složenost ovog zahvata i dodatno pojasnio proces pročišćavanja novog uređaja. „Otpadna voda će se na UPOV dovoditi putem pet kolektora. Prvo će se na grubim rešetkama uklanjati krupni otpad, a zatim će voda proći kroz fino sito gdje će se eliminirati manji otpad. Po prolasku kroz pjeskolov i mastolov, mehanički obrađena voda bit će transportirana u spremnik za primarnu obradu koja uključuje koagulaciju, flokulaciju i sedimentaciju. Primarno tretirana otpadna voda bit će podvrgnuta biološkoj obradi u biološkom aeriranom filteru (BAF) za uklanjanje organskih kontaminanata. Kao nusprodukt primarne i biološke obrade stvarat će se mulj koji će se procesom dehidracije sušiti do sadržaja suhe tvari od 90%. Za sušenje mulja koristit će se sušači upogonjeni na bioplin koji je nastao prethodnom digestijom mulja. Prikupljeni otpadni zrak bit će tretiran u sustavu za obradu otpadnog zraka.“

Završetak radova očekuje se do sredine 2027. godine, a novim uređajem osigurat će se poboljšana kvaliteta vode, smanjenje zagađenja mora, energetska učinkovitost uređaja kroz korištenje bioplina, promicanje kružne ekonomije te poboljšanje javnog zdravlja cijelog područja aglomeracije Rijeka.

 

Komentari