Svjetska banka iznijela šokantne podatke: U Rijeci 38 000 ljudi živi u zgradama koje predstavljaju velik rizik u slučaju potresa

74

Nakon što je razorni potres pogodio područje Banije, Svjetska banka objavila je rezultate istraživanja rizika u zgradama diljem svijeta. U Hrvatskoj je rizik istraživan na Rijeci i Zagrebu. U dokumentu je navedeno kako u „top dva visokorizična tipa zgrada“ stanuje 280 000 Zagrepčana ili 35 % ukupnog stanovništva te 38 000 Riječana ili 32 % građana, prenosi Net.hr.

U zgradama građenima do 2000. godine živi 418 080 ljudi ili 50 % ljudi u Zagrebu, dok se u Rijeci taj broj kreće oko 64 260 ili 54 % populacije. Dvije najveće slabosti stambenih zgrada su stupanj armiranosti betona nosive konstrukcije i otpornost nearmiranih dijelova tih zgrada što uzrokuje 83 % šteta na zgradama u Zagrebu te 81 % u Rijeci. U slučaju razornog potresa, Svjetska banka upozorava da bi u slučaju razornog potresa u idući 50 godina Zagreb moglo napustiti 77 % stanovnika, a Rijeku čak 82 % stanovnika.

Situacija u svijetu nije ništa bolja. Bukurešt ima 61 % stanovnika u statički nesigurnim zgradama, Beograd 33 %, Ljubljana 28 %, no Skopje ima samo 7 % zgrada koje su osjetljive na potrese. Ipak potonja brojka je rezultat obnove nakon potresa koji je 1963. godine sravnio grad sa zemljom, piše Net.hr.

Komentari