Sveučilište u Rijeci prednjači u Hrvatskoj po korištenju sredstava iz EU fondova, Pomorski fakultet apsolutni je rekorder

51

Sveučilište u Rijeci među vodećima je u Hrvatskoj u korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci povukao je oko 1,5 milijuna eura iz različitih EU fondova. I druge sastavnice Sveučilišta bilježile su uspjehe na tom polju pa tako analitike Udruge gradova RH prikazuju rezultate prema kojima je Sveučilište u Rijeci prvo na ljestvici u kategoriji nositelja projekata na području PGŽ-a, a na šestom mjestu u državi u razredu korisnika državnog proračuna.

”Sveučilište u Rijeci želi predstaviti neke od naših rezultata u povlačenju sredstava iz europskih fondova. Dekan Jugović je s nama, jer je Pomorski fakultet naša sastavnica koja je u posljednjih 6 mjeseci apsolutni rekorder u povlačenju tih sredstava. Prema podatcima Udruge gradova RH 6. smo institucija u državi po povlačenju sredstava iz EU fondova i 2. po redu sveučilište, s time da je između nas i zagrebačkog Sveučilišta razlika u sredstvima vrlo mala, a oni su 3 puta veće sveučilište od nas. U Primorsko-goranskoj županiji prva smo institucija s povučenih 48,17 milijuna eura, a slijede Klinički bolnički centar Rijeka sa 6,6 i medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci s 5,  milijuna eura. Jedini u PGŽ-u poduzeće ”Ponikve voda” povukli su više sredstava od nas. Iza UNIRi nalaze se Grad Rijeka i PGŽ, opet sa znatno nižim brojkama. Dakako, najveći dio ovih sredstava odnose se na projekte RISK i TRIS, odnosno ”Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci” i ”Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci – 1. faza”.

Želim zahvaliti Centru za EU projekte Sveučilišta u Rijeci na čelu s voditeljicom  Natašom Jakominić Marot, koja je s malim, povremeno krnjim peteročlanim timom administrativno odradila i odrađuje ove projekte. Želim i čestitati dekanu Jugoviću s porukom da Pomorski fakultet predstavljamo kao primjer dobre prakse na Sveučilištu u Rijeci sa željom da i ostale sastavnice, od kojih neke već jesu krenule tim putem, slijede njihov primjer”, rekla je rektorica  prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija.

Važno je napomenuti da osim spomenutih projekata koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Sveučilište u Rijeci, kao i njegove sastavnice imaju veliki broj projekata koji se financiraju iz programa Europske unije kao što su Erasmus + i Obzor 2020. Valja izdvojiti dva zanimljiva projekta čija je provedba započela u proteklih nekoliko mjeseci:

Projekt European Researchers´ Night: Techno-Past Techno-Future financiran je iz programa Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie aktivnosti, a Sveučilište je jedan od partnera. U sklopu toga projekta 28. rujna ove godine održana je Noć istraživača u Rijeci koja je privukla preko 16 tisuća posjetitelja. Europska noć istraživača popularna je manifestacija koja se organizira s ciljem da se na zabavan i jednostavan način javnost upozna i prepozna važnost znanstvenih istraživanja. Znanstvenici su tako svoj rad predstavili na 12 istraživačkih postaja gdje se na zanimljiv način svim sudionicima pokušao približiti njihov izazovan posao, a sudjelovali su brojni znanstvenici sa sveučilišnih odjela i sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Noć istraživača u Rijeci ponovno će se održati 27. rujna 2019.

Sveučilištu u Rijeci ove godine odobren je još jedan projekt ”Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije” – OPTILIFE financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020”. Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci s Odjelom za biotehnologiju i Odjelom za matematiku, a partneri na projektu su Filozofski fakultet u Rijeci i tvrtka Login d. o. o. Projekt je započeo prošli mjesec, a trajat će 36 mjeseci.

Projektom OPTILIFE omogućit će se povećanje kvalitete i jačanje kapaciteta Sveučilišta u Rijeci za internacionalizaciju kroz razvoj i izvedbu prve godine novog diplomskog studija Biotechnology for the Life Sciences te razvoj novog modula Optimizacija i izvedbu dijela studija Discrete Mathematics and Its Applications temeljenih na novim zahtjevima tržišta rada. Projekt ima za cilj poticati znanstvenu izvrsnost, mobilnost, poboljšati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju visokog obrazovanja.

Dekan prof.dr. sc. Alen Jugović predstavio je rezultat Pomorskog fakulteta.

”Tijekom posljednje tri godine intenzivno smo radili na prijavama projekata financiranih iz fondova Europske unije. Iznimno je važno što smo osnovali Centar za međunarodne projekte, koji administrativno odrađuje prijave, prati financiranje i provođenje projekata, vodi registar… Samo u posljednje 2 godine u postupku je prijave ili ugovaranja 30 projekata. Do sada smo dobili 14 EU projekata, ukupne vrijednosti od preko 1,5 milijuna eura. Ovi projekti nisu sami sebi svrha, već njima pokušavamo podići i kapacitete znanstvenoistraživačke i nastavne djelatnosti. Ove smo godine upisali preko 20 doktoranada i oni će biti uključeni u rad na ovim projektima. Također, ovim projektima nastojimo osigurati što kvalitetniju opremu i infrastrukturu našim istraživačima. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati još više uspjeha u povlačenju sredstava iz europskih fondova, jer cilj nam je napredovati i razvijati se, zajedno sa Sveučilištem”, kazao je dekan Jugović..

Komentari