Švedska je vodeća zemlja u potpori i podržavanju roditeljstva, pogotovo očeva. Naime, prema planu vlade, muškarci imaju pravo na tri mjeseca plaćenog porodiljnog dopusta ako se za cijeli porodiljni odluči majka. 

Švedski roditelji imaju pravo na 480 dana plaćenog roditeljskog dopusta kad se dijete rodi ili ga posvoje, od čega je 390 dana plaćeno u visini 80% normalne plaće. Dopust se može koristiti do navršene 8 godine djetetova života, a za svako sljedeće dijete dobivaju se novi dani plaćenog dopusta. Obitelji s manjim primanjima imaju pravo na oko 1000 kuna mjesečno po djetetu sve dok ne navrši 16 godina života.

U Švedskoj oko 90% očeva koristi svoje pravo na roditeljski dopust, a ovim činom švedska vlada ulaže dodatne napore u podupiranje rodne ravnopravnosti.