Saznajte koji su uvjeti upisa studija logopedije u Rijeci!

19

Preduvjet za upis na novi studij logopedije provjera je jezično-govorno-glasovnog statusa. Rang-lista sastavit će se na temelju uspjeha u srednjoj školi i položenih ispita na državnoj maturi.

Sveučilište u Rijeci objavilo je uvjete upisa u prvu godinu preddiplomskog studija logopedije, koji kreće ove jeseni.
Potrebno je prijaviti studij na stranici Postani student. Uz ispunjavanje online prijave kandidati trebaju priložiti potvrdu nadležnog liječnika specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima. Također, nužno je i dokazati uplatu troškova provjere preduvjeta u iznosu od 250 kuna na račun Sveučilišta u Rijeci (IBAN: HR8023600001101322186, model: 00, poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA, opis plaćanja: Dodatna provjera 2020 – ime i prezime pristupnika).

Dodatna provjera preduvjeta provodit će se na Sveučilištu u Rijeci uz potvrdu liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima podrazumijeva i procjenu jezično-govorno-glasovnoga statusa (intervju).

Za opći uspjeh iz škole moguće je ostvariti do 300 bodova. Dovoljno je položiti B razinu matematike na državnoj maturi, a ona se ne boduje. Potrebna je položena A razina hrvatskog i stranog jezika, a oni se boduju s do 200 bodova. Od izbornih predmeta učenici mogu birati između biologije i psihologije, a za njih ostvaruju do 300 bodova. Ako pak polože oba izborna predmeta, za rangiranje se uzima u obzir onaj predmet na kojem su ostvarili veći uspjeh.

Dodatne informacije možete pronaći na e-adresi logopedija@uniri.hr ili na službenoj stranici studija. Maturanti koji žele upisati studij logopedije u Rijeci, želimo vam puno sreće i uspjeha!

Komentari