Projekt garaže na parkiralištu Podpinjol

  125
  parkiralište podpinjol

  S obzirom na to da je na srpanjskoj sjednici riječkoga gradskog vijeća direktor KD Rijeka plusa spomenuo kako je pri kraju projekt garaže na parkiralištu Podpinjol vijećnik Marin Račić poslao je gradonačelniku pitanje tko izrađuje projekt te ga zatražio na uvid kada projekt  bude dovršen.

  TD Rijeka plus d.o.o. provelo je postupak nabave za izradu idejnog projekta nadogradnje etažnog parkiranja Podpinjol. Naručitelj je natječaj objavio na svojim mrežnim stranicama  te u Novom listu.

  „Po kriteriju najniže cijene odabrana je ponuda Rijekaprojekta“, odgovorio je gradonačelnik Marko Filipović dodavši da je s Rijekaprojektom sklopljen ugovor s rokom izvršenja do 1. rujna ove godine.

  parkiralište podpinjol

  Izvor: Da štima svima

  L.B.

  Komentari