Potpisan Sporazum o suradnji na kreiranju, razvoju i promociji turističkog branda regije „Gorski kotar“

182

Danas je u Ravnoj Gori potpisan Sporazum o suradnji na kreiranju, razvoju i promociji turističkog branda regije „Gorski kotar“.

Sporazum su potpisali ministar turizma Republike Hrvatske Gari Cappelli ispred Ministarstva turizma, direktor Kristjan Staničić ispred Hrvatske turističke zajednice, direktorica Irena Peršić Živadinov ispred Turističke zajednice Primorsko-goranske županije te predstavnici općina, odnosno gradova i turističkih zajednica Brod Moravice, Čabar, Delnice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vrbovsko. Uz navedene, potpisivanju Sporazuma o suradnji sudjelovao je i župan Primorsko – goranske županije, Zlatko Komadina.

Potpisivanje Sporazuma_Gorski kotar_1
Sporazum su potpisali ministar Gari Cappelli,, direktor HTZ-a Kristjan Staničić, direktorica TZ PGŽ Irena Peršić Živadinov te predstavnici općina, gradova i turističkih zajednica Brod Moravice, Čabar, Delnice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vrbovsko

Prilikom potpisivanja sporazuma ministar Cappelli je istaknuo važnost ovog sporazuma za razvoj čitavog Gorskog kotara.

„Kao i kroz naše zakonodavne izmjene, naša želja je poticati udruživanje destinacija koje zajedničkim djelovanjem imaju mogućnost puno kvalitetnije se brendirati, pozicionirati na tržištu i razvijati projekte koji će potaknuti cjelokupni gospodarski razvoj. Naša Vlada je kroz Zakon o brdsko-planinskim područjima osigurala u iduće tri godine gotovo 117 milijuna kuna za različite projekte, uvedena je oznaka „Hrvatski gorski proizvod“ i provode se brojne druge mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvitak. Uz ovaj sporazum koji predstavlja početak nove turističke priče, vjerujem kako čitav Gorski kotar može iskoristiti svoje potencijale te postati ne samo prepoznatljiva turistička destinacija već i primjer uspješnog društvenog razvoja i gospodarske preobrazbe.“

„Udruživanje i povezivanje devet jedinica lokalne samouprave za Gorski kotar znači novu dimenziju u razvoju promociji i tržišnom pozicioniranju ovog područja kao poželjne i atraktivne turističke destinacije. Hrvatska je u svijetu itekako dobro prepoznata kao ljetna odmorišna destinacija no zadatak svih nas je da svijetu pokažemo da naša zemlja nudi puno više od toga. Upravo s tim ciljem podržavamo svaki oblik destinacijske suradnje pa tako i ovaj u sklopu kojega će Hrvatska turistička zajednica biti koordinator u procesu definiranja strateških dokumenata namijenjenim razvoju i promociji turizma Gorskog kotara“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, naglasivši kako se ovaj projekt uklapa u strateški cilj razvoja kontinentalne turističke ponude.

„Strateška orijentacija Primorsko-goranske županije je posebna briga i strateško ulaganje u Gorski kotar, na svim razinama i u svim segmentima, od odgoja i obrazovanja preko izgradnje sportske infrastrukture, zdravstva i poduzetništva do turističke valorizacije bogate prirodne i kulturne raznolikosti Gorskog kotara. U tom smislu, nedavno je upravo ovdje u Ravnoj Gori, pokrenut županijski projekt Centra za velike zvijeri vrijedan  oko 8 milijuna kuna. Realizacija projekta omogućit će stvaranje „zelenih“ radnih mjesta te doprinijeti kvalitetnijoj i održivoj turističkoj valorizaciji i promociji našeg Gorskog kotara jer ovo područje mora svoje prirodne potencijale pretvoriti u konkurentske prednosti.“, kazao je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

„Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s Primorsko-goranskom županijom je 2016. godine izradila, usvojila i krenula s primjenom Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera za razdoblje do 2020. godine. Jedan od ciljeva ovog strateškog dokumenta je i prepoznavanje i stavljanje u funkciju turizma velikog atrakcijskog potencijala Gorskog kotara. Turistička zajednica Kvarnera još od 2011. godine kroz projekt Koordinacije turističkih zajednica s područja Gorskog kotara radi na udruživanju turističke ponude i zajedničke promocije, koja je do sada iznjedrila niz zajedničkih aktivnosti za predstavljanje Gorskog kotara. Stoga ovaj Sporazum o suradnji na kreiranju, razvoju i promociji turističkog branda regije „Gorski kotar“ vidimo kao svojevrsnu nadogradnju postojeće Strategije kojom će se tijekom dužeg vremenskog razdoblja nastaviti sa zajedničkim radom na brendiranju Gorskog kotara.“ izjavila je direktorica Turističke zajednice Primorsko-goranske županije Irena Peršić Živadinov.

Cilj navedenog sporazuma je uspostava zajedničke suradnje vezane uz kreiranje, razvoj i promociju turističkog branda koja obuhvaća aktivnosti izrade strateških dokumenata namijenjenih razvoju i promociji turizma regije Gorski kotar u razdoblju od 2019. do 2025. godine, a na temelju kojih će se objediniti i usuglasiti razvojne i marketinške aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave.

 

Komentari