Nova uredba: Pošta uskoro neće smjeti naplaćivati dostavu malih paketa!

Sve cijene koje ne budu odgovarale stvarnim troškovima biti će prijavljivane Europskoj komisiji, što bi u konačnici trebalo dovesti do pojeftinjenja dostave!

214
Foto: Hrvatska pošta

Nakon donošenja Direktive o zabrani geoblokiranja, odnosno diskriminacije po zemlji prebivališta, stiže još dobrih vijesti za sve online kupce, naročito one koji dolaze iz novijih članica EU-a, među kojima se nalazi i Hrvatska. Naime, Europski parlament održao je svoju zadnju raspravu na temu uredbe o prekograničnoj dostavi paketa. Ista bi trebala omogućiti harmonizaciju tržišta dostave paketa i transparentnost cijena, a sve sa ciljem kako bi se potrošačima na području cijelog EU-a omogućila kupnja pod jednakim uvjetima.

Nova uredba trebala bi donijeti veću transparentnost na tržište dajući veću ovlast regulatornim agencijama, u slučaju Hrvatske HAKOM-u. Sve cijene koje ne budu odgovarale stvarnim troškovima biti će prijavljivane Europskoj komisiji, što bi u konačnici trebalo dovesti do pojeftinjenja dostave.

Eurozastupnica Biljana Borzan, koja je u cijelom procesu donošenja spomenute uredbe aktivno sudjelovala kao pregovaračica u ime Europskog parlamenta, objašnjava kako se čak 70 posto građana Europske unije žali na visinu cijene dostave, a više od 50 posto njih ne zna što točno učiniti u slučaju problema s dostavom. Stoga je Borzan uvela obvezu da potrošaču prilikom kupnje trgovac mora jasno navesti sve moguće oblike dostave koje mu stavlja na raspolaganje, i to s usporedbom cijena. Jednako tako, prije same kupnje, potrošača će biti nužno informirati koje su njegove mogućnosti u slučaju nastupanja bilo kakvog problema.

Komentari