Nova interaktivna karta za posjetitelje Platka

315

Na stranici platak.hr objavljeno je da je izrađena nova interaktivna karta područja Platka Interaktivna karta nudi pregled kompletne ponude i svih sadržaja kao i aktivnosti kojima se posjetitelji mogu baviti na Platku.

Interaktivnoj karti se pristupa s početne stranice u padajućem izborniku ispod virtualne šetnje 360º.

Komentari