Nema više straha: mladi liječnici dobivaju nadzor starijih kolega

54
čovijek čeka u bolnici na hitnoj

Javnost se uvelike zaprepastila na najavu da će mladi liječnici, tek što su izašli s fakulteta, moći raditi s pacijentima. To je bilo nepovoljno i za novopečene liječnike a i za pacijente. Ipak, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je odluku koja će se svima više sviđati.

Ulaskom u Europsku uniju propisano je da studenti medicine ne trebaju odrađivati osposobljavanje u prvoj godini nakon fakulteta, a prva generacija po tom pravilu ove godine stupa u svijet rada. Pravilo će vrijediti, no mladi će liječnici biti pod nadzorom starijih kolega, koji će ih usmjeravati u radu s pacijentima.

Prvotni je prijedlog glasio da liječnici bez staža mogu sami obavljati posao ili ih po potrebi može nadzirati stariji liječnik. HZZO je sada donio odluku o financiranju iskusnih liječnika pri mentoriranju početnicima.

“Radi financiranja rada doktora medicine pod nadzorom, u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada, donesena je Odluka na temelju koje će se provesti javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine”, navode iz HZZO-a.

Uz to HZZO objavio je rezultate natječaja za financiranje pripravničkog staža na koji se javilo 16 kandidata. Financirat će se staž za osam doktora medicine, šest magistara farmacije i dva magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

 

Komentari