Na Balu medicinara prikupljeno približno 30 tisuća kuna za Dječji dom “Tić”

14

Na 62. Humanitarnom balu medicinara održanom u Opatiji prikupljeno je 29 814,40 kn, što su predstavnici Fakultetskog odbora studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci uručili Dječjem domu „Tić“ Rijeka.

Sredstva su ravnateljici Dječjeg doma „Tić“ Rijeka uručili Martina Ivanišević, Tajnica FOSS MedRi i Antun Mršić. Prikupljena sredstva uložit će se u podizanje kvalitete rada s djecom kroz uređenje prostora i nabavku edukativnog materijala za djecu.

Fakultetski odbor studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci čini svojim radom nastoji poboljšati suživot studenata, ali i cijele zajednice. Tako su i ove godine, organizacijom Humanitarnog bala medicinara prikupili donacije Medicinskog fakulteta, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Hrvatske liječničke komore, Primorsko-goranske županije te studenata i profesor, a prikupljena sredstva namijenili za aktivnosti Dječjeg doma “Tić” Rijeka.

Ravnateljica doma Tamara Žakula zahvalila je studentima i istaknula da je akcija hvalevrijedan i pozitivan primjer društvenog angažmana, osviještenosti za potrebe društva i želje studenata za pomoći.

Dječji dom “Tić” Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi specijalizirana za rad sa djecom i mladima koji su proživjeli nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. U Domu djeluje tim stručnjaka koji svakodnevno pruža pomoć i podršku kroz savjetodavni rad, poludnevni boravak i preventivnu djelatnost, a svake godine kroz ustanovu prođe više od 400 djece i obitelji.

Važna djelatnost “Tića” je i rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva za ovaj problem. U tom smislu Tić“ kontinuirano provodi različite programe od kojih su najpopularniji „Škola za razvedene roditelje“ i Ambasadori “Tića.

Komentari