Manzonijeva ulica se u subotu, 26. rujna privremeno zatvara radi završnog asfaltiranja

    16

    Gradski prometni centar Rijeka prometa obavještava javnost da će u subotu 26. rujna 2020., od 13 do 17 za sav promet biti zatvorena Manzonijeva ulica zbog izvođenja asfalterskih radova u zoni raskrižja sa ulicom Fiorello la Guardia.

    Manzonijeva ulica će se otvoriti za promet čim se radovi završe. U narednom tjednu, ukoliko se vremenske prilike stabiliziraju, planira se iscrtavanje horizontalne signalizacije, o čemu će javnost biti dodatno obaviještena.

    Vozači se upozoravaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju a da u zoni preregulacije prometa smanje brzinu i povećaju oprez.

    Komentari