Krenula provedba EU projekta “Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada”

34

Početkom rujna započela je provedba EU projekta pod nazivom: “Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada“, akronim: ActivOSI.

Projekt je pokrenut od strane Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao prijavitelja projekta i Hrvatskog paraolimpijskog odbora, kao partnera.
Projekt je u cijelosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.121.147, 02 kuna. Prijavljen je u sklopu poziva na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“.

Projektne aktivnosti usmjerene su na edukaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom kako bi ih se približilo tržištu rada i kako bi se doprinijelo povećavanju mogućnosti njihovog zapošljavanja. Osobe koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima proći će kroz program osposobljavanja za voditelja/icu sportsko – rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom. Riječ je o programu koji je verificiran od strane nadležnog Ministarstva, a razvili su ga stručni suradnici Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

U sklopu projekta provest će se i edukacija iz područja informatike, u svrhu osposobljavanja za rad na računalu, te osposobljavanje osoba s invaliditetom za event menadžment u sportu, nakon koje će polaznici biti educirani za organizaciju sportskih natjecanja, promociju sporta i njegov razvitak za osobe s invaliditetom. Provodit će se i radionice pod vodstvom life coach-a usmjerene na podizanje samopouzdanja i jačanje vjere u vlastite mogućnosti, koje su važna stavka na putu gradnje osobne karijere.
U projektu će kao pripadnici ciljne skupine sudjelovati odrasle nezaposlene osobe s invaliditetom, a projektne aktivnost provodit će se na području grada Rijeke i Zagreba u vremenskom razdoblju od 22 mjeseca.

 

Komentari