KBC Rijeka ponovno je respiracijski centar za pacijente iz Istre

Respiracijski centar OB-a Pula stoga ostaje pričuvna jedinica.

17

S obzirom da je epidemiološka situacija u Primorsko-goranskoj županiji, kao i u Istarskoj županiji u poboljšanju, odlukom Ministarstva zdravstva KBC Rijeka opet postaje primarni respiracijski centar za pacijente iz Istarske županije oboljele od COVID-a 19.

Ovime respiracijski centar OB-a Pula, koji je otvoren prije nekoliko mjeseci, nije rasformiran, već ostaje pričuvna jedinica. Istra je svoje pacijente prije povećanog broja oboljelih na respirator slala u KBC Rijeka, što će sada ponovno i činiti.

U Općoj bolnici Pula smanjio se broj pacijenata na hospitalizaciji i ukupan broj pacijenata s teškom kliničkom slikom koja iziskuje liječenje u respiracijskom centru. U slučaju da dođe do nove eskalacije broja pacijenata kojima je potrebno liječenje u respiracijskom centru, pulska bolnica u mogućnosti je u kratkom roku aktivirati rad u vlastitom respiracijskom centru.

Komentari