Izumljen uređaj za komunikaciju sa strancima bez znanja ijednog stranog jezika

106

U Japanu se proizveo visokotehnološki japanski izum MUAMA Enence Instant Translator, uređaj koji omogućuje komuniciranje na 40 jezika svijeta, a među njima je i hrvatski!

Translator je najmoderniji uređaj za prevođenje, koji služi za komuniciranje ljudi koji govore različite jezike, bez sporazumijevanja na istom jeziku. Uz taj japanski proizvod sugovornici ne trebaju znati ni jedan drugi jezik osim svojeg materinjeg jer će Translator prevesti snimljen govor na jezik koji se odabere.

Izum je odlično rješenje za poslovne susrete ili za putovanja, posebice za one koji se ne snalaze s engleskim jezikom, koji obično služi za sporazumijevanje stranaca.

Instant Translator nudi mogućnost pritiska na tipku A i tada govorite vi, na svojem jeziku, a uređaj prevodi na jezik sugovornika i reproducira mu vaš govor na njemu razumljivom jeziku. Kada stranac posluša što ste mu rekli, kliknete na tipku B i tada govori on, a uređaj prevodi na vaš jezik.

U memoriji uređaja uvršteni su mnogobrojni jezici, a među njima je i hrvatski. Bez znanja ijednog jezika uz Translator možemo razgovarati sa strancima na indonezijskom, tagalogu (filipnskom), bugarskom, tradicionalnom kineskom, engleskom, hindu, japanskom, njemačkom, španjolskom, nizozemskom, thai, portugalskom, ruskom, arapskom, mađarskom, finskom, poljskom, vijetnamskom, slovačkom, katalonskom, hebrejskom, malajskom, korejskom, francuskom, talijanskom, grčkom, češkom, turskom, ukrajinskom i norveškom jeziku.

Komentari