Interaktivna karta: Provjerite je li na plaži koju posjećujete čisto more

320
karta plaže

Na web stranicama Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na interaktivnoj karti možete provjeriti kakva je kakvoća mora na plaži na kojoj se kupate. Karti možete pristupiti OVDJE.

Ispitivanje kakvoće mora na plažama propisano je Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN73/08), koja je usklađena sa Direktivom Europskog parlamenta 2006/7/EZ iz veljače 2006. godine o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, Smjernicama za kakvoću mora za kupanje u Sredozemlju Mediteranskog akcijskog plana Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Ove godine novost je što se prati i profil kupališta, postojanje i održavanje pratećih sadržaja plaže, poput tuševa, sanitarnih čvorova ili eventualnih obližnjih kanalizacijskih ispusta.

Na interaktivnoj karti tako je plavom bojom označena izvrsna kakvoća mora, zelenom dobra kakvoća mora, žutom zadovoljavajuća kakvoća mora te crvenom bojom nezadovoljavajuća kakvoća mora. Ujedno, dostupne su i informacije poput temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra, osobitosti plaža, konfiguracija, hidrometeorološke karakteristike, opremljenost, dostupnost i fotografije, kao i mogućnost komentiranja plaža, dojave onečišćenja te predlaganje novih točaka ispitivanja.

L.B.

 

Komentari