Imenovana Radna skupina za razvoj kulture Grada Rijeke

  98
  Otvorenje-Gradske-knjižnice-Rijeka-obilazak-za-građane-4-1200x800

  Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 74. gradonačelnikovom kolegiju imenovao je članove Radne skupine za razvoj kulture Grada Rijeke.

  Poslovi i zadaće Radne skupine su evaluacija stanja kulture Grada Rijeke i predlaganje razvojnih mjera; koordiniranje i provođenje aktivnosti u vezi s izradom prijedloga Plana razvoja kulture Grada Rijeke od 2025. do 2032. godine; definiranje ciljeva i prioriteta kulturnog razvitka i kulturnih djelatnosti, kao i integracije nasljeđa projekta „Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine“ u akte strateškog planiranja Grada Rijeke; predlaganje mjera za unapređenje dostupnosti i kvalitete programa kulture od javnog interesa u Gradu Rijeci, kao i izvještavanje Gradonačelnika Grada Rijeke o rezultatima rada Radne skupine.

  Za predsjednicu radne skupine imenovana je pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Iva Erceg, a za članove Plamena Šarlija, Maša Magzan, Dubravka Vrgoč, Lilian Stošić, Davor Mišković, Nebojša Zelič te Niko Cvjetković. U radu Radne skupine mogu sudjelovati ili u nju biti imenovani i drugi stručnjaci u skladu s potrebama, a s ciljem pružanja dodatne stručne pomoći.

  Izrada strateškog dokumenta o razvoju kulture predložena je zaključkom Gradskog vijeća iz listopada 2023. godine.

  Gradonačelnik je dao prethodnu suglasnost Rijeka plusu na Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima s primjenom od 2. svibnja.

  Donesen je zaključak kojim se regulira se korištenje površina javne namjene, predmeta za oglašavanje i druge imovine u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja prikupljanja potpisa za predlaganje kandidata za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, te izborne promidžbe za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji će se održati 9. lipnja 2024. godine.

  Gradonačelnik je donio odluku o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka Davorke Guštin, s danom 31. svibnja 2024. godine, na osobni zahtjev.

  Zaključkom gradonačelnika u vlasništvo javne ustanove Art-kino bez naknade preneseno je pravo vlasništva za teretno kombi vozilo. Javna ustanova u kulturi Art-kino iskazala je potrebu za predmetnim vozilom, koje će koristiti za provođenje putujućih radionica, javnih prikazivanja filmova na otvorenom te druge zadaće koje provode u sklopu svoje redovne djelatnosti.

  Donesen je niz zaključaka koji se vezan uz gospodarenje gradskim poslovnim prostorima i zemljištima.

  Između ostaloga, prihvaćena je informacija o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom 8. ožujka. Na javnom natječaju ukupno je oglašeno 37 poslovnih prostora. Na javni natječaj pristigle su 63 prijave i to za 34 poslovna prostora. Po provedenom javnom natječaju izlicitirano je 30 poslovnih prostora ukupne korisne površine 3.003 m2, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 13.848,60 eura bez PDV-a, što čini 2,21 % ukupnog mjesečnog zaduženja zakupnine za sve poslovne prostore na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu.

  Do srijede, 8. svibnja otvoren je novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, na kojem je oglašeno 38 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama.

  Komentari