I vi ste jednako tako žrtva onečišćenja bukom…

15

Europska agencija za okoliš danas je upozorila na jedan bitan problem: onečišćenje bukom. Onečišćenje bukom produkt je cestovnog, zrakoplovnog, željezničkog prometa te industrije kojem je trenutno u Europi izloženo više od 113 milijardi ljudi.

Iako postoje napori Environmental Noise in Europe 2020. i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se buka regulira, do sada to nije urodilo plodom. Zbog cestovnog prometa ljudi svakodnevno trpe 55 decibela buke, dok je za kvalitetan noćni san preporučeno 30 do 45 decibela. Ono najgore je da je onečišćenje bukom opasnost za zdravlje. Statistike kažu kako direktno na zdravlje 20 milijuna ljudi utječe upravo buka cestovnog prometa. Ne zaboravimo i da su životinje jednako tako žrtve onečišćenja bukom. Zabilježeno je 12 000 privremenih smrti, a 6 milijuna ljudi ima poremećaj sna. S fenomenom onečišćenja bukom povezane su i krvožilne bolesti, opasnost od prerane i nagle smrti, uzrokuje poremećaj sna, onečišćenje bukom izaziva stres, psihičke probleme i probleme sa sluhom, a kod djece zabilježena je lošija sposobnost čitanja.

Jedna od mjera smanjenja razine buke jest zamjena popločenih cesta asfaltom i smanjenje ograničenje brzine vozila na 30 kilometara na sat.

Komentari