Hrvatska omogućila online prijavu vjenčanja za sve punoljetne građane

22

Od danas je dostupna nova opcija na sustavu e-Građani – e-Prijava Vjenčanja. Na taj način mladenci mogu prijaviti sklapanje braka bez odlaska u matični ured.

e-Prijava Vjenčanja funkcionira na način da jedan od mladenaca može podnijeti zahtjev i popuniti prijavu, nakon čega ista postaje dostupna drugom koji može urediti prijavu i potvrditi.  Nakon potvrde mladenaca prijava odlazi na odobrenje u nadležni matični ured. Ministarstvo uprave istaklo je da e-Prijava Vjenčanja uključuje plaćanje upravnih pristrojbi koje se mogu platiti karticom, uplatnicom, Internet bankarstvom ili metodom „slikaj i plati“.

Za prijavu na uslugu je potrebna vjerodajnica minimalno značajne razine sigurnosti ili razine 3, na primjer m/Token ili korištenje pristupnih podataka Internet bankarstva, uključenih u sustav e-Građani. e-Prijavu Vjenčanja mogu koristiti svi punoljetni građani Hrvatske koji imaju otvoren Osobni Korisnički Pretinac u sustavu e-Građani.

Izvor: Ministarstvo uprave

Komentari