Grafički dizajn na APURI ušao na popis 10 najpoželjnijih studija u Hrvatskoj

288
ffri filozofski fakultet u rijeci

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koji je nadležan za upise putem sustava Postani student, objavio je novu listu najpoželjnijih studija.

Grafički dizajn i vizualne komunikacije na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci tako je ušao u prvih 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote. Za 15 upisnih mjesta prijavila su se 292 maturanta, a čak 64 od njih taj su studij označili kao prvi izbor.

U top 10 nalazi se i Sestrinstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Psihologija na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, Fizioterapija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi, Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku te Animirani film i novi mediji na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Slijedi Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Farmacija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Visoko na ljestvici nalazi se i studij riječke Logopedije, gdje su se za 30 upisnih mjesta prijavila 473 maturanata, dok ih je 91 označilo ovaj studij kao prvi izbor. Slijedi studij Fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija, gdje se za 35 upisnih mjesta bori 609 maturanata, dok je 97 njih ovaj studij označilo kao prvi izbor. Za 20 upisnih mjesta na studiju Radiološkoj tehnologiji bori se i 453 maturanta, a njih 51 taj je studij označilo kao prvi izbor. Slijede studiji Dentalne higijene i Dentalne medicine te studij Psihologije.

Komentari