Ekonomski fakultet u Rijeci smjestio se među 10% najboljih ekonomskih fakulteta na svijetu!

90

Ekonomski fakultet u Rijeci dobio je EPAS akreditaciju. Dobivanjem ove prestižne akreditacije Ekonomski fakultet u Rijeci smješten je u top 10% najboljih svjetskih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola.

Akreditaciju EPAS dodjeljuje EFMD, najveća europska akreditacijska organizacija za programe iz ekonomije. EPAS akreditacija dodijeljena je Ekonomskom fakultetu u Rijeci na razdoblje od 3 godine. Time je dobivena nedvojbena potvrda kvalitete programa Fakulteta, izvrsnosti nastavnika te snažne povezanosti s poduzećima.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci u postupak EPAS akreditacije ušao je 2016. godine. Nakon nekoliko godina temeljitih priprema, revizije programa i usklađivanja s EPAS standardima, EPAS stručni tim posjetio je Fakultet krajem 2019. godine. Temeljem izvještaja odbor je na svojoj je sjednici dodijelio akreditaciju EPAS na razdoblje od tri godine

S aspekta institucije, međunarodne akreditacije dobivene od strane tri ključne akreditacijske institucije (EFMD, AACSB i AMBA) omogućuju suradnju s najboljim visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije iz cijelog svijeta. To izdvaja Ekonomski fakultet u Rijeci od brojnih institucije koje izdaju diplome na području ekonomije bez ikakvog međunarodno priznatog znaka kvalitete.

Komentari