Besplatan obrok ili jednokratna pomoć za male i velike Riječane

11

Od 26. lipnja do 20. rujna 2019. godine Grad Rijeka temeljem svog Socijalnog programa zaprima zahtjeve za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini.

Pravo na podmirenje troškova marende i obroka ima dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca, a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata te udomljeno dijete.

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole ili student čije je kućanstvo korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka; koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegupri Centru za socijalnu skrb Rijeka te dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć, a više informacija nalazi se na stranici.

Također, od 6. kolovoza do 30. rujna 2019. temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke traje akcija zaprimanja zahtjeva građana za dodjelu poklon-bona učenicima osnovnih škola za nabavu školskih knjiga u školskoj 2019./2020. godini.

Komentari