Rijeka jučer, danas, sutra

356

Art kino Croatia u četvrtak, 9.6.2011. u 19:00 sati donosi zanimljivo događanje pod nazivom “Rijeka jučer, danas, sutra” u organizaciji Udruge A.na.nas.

Rijeka se još u 19. stoljeću zbog svog idealnog zemljopisnog položaja i dubine mora u Kvarnerskom zaljevu razvila u jednu od najvećih srednjoeuropskih luka i moćno industrijsko središte. U gradu je izgrađena Tvornica papira – Hartera (1821.g.), osnovana je Narodna čitaonica (1850.g.), u rad je puštena prva plinara (1852.g.), na Mlaci je utemeljena rafinerija nafte (1882.g.) a iste godine Rijeka dobiva modernu kanalizaciju.

Razvitak luke, širenje međunarodne trgovine i spajanje grada željezničkom prugom s Pivkom i Karlovcem (1873.g.) doprinio je brzom porastu broja stanovnika. Rijeka je bila značajna i kao jedno od najvažnjih finacijskih središta bivše Jugoslavije. Početkom devedesetih dolazi do propasti industrije i naglog smanjenja lučkog prometa pa se u novom mileniju Rijeka počinje okretati razvoju turizma i uslužnog sektora.

Uzimajući industrijsku baštinu Rijeke kao polazište, projekt „Rijeka jučer, danas, sutra“ želi omogućiti mladima da sami sudjeluju u oblikovanju vizura grada u kojem će živjeti i potaknuti građane na razmišljanje o mogućnostima prenamjene zapuštenih industrijskih građevina i njihovu revalorizaciju. Članovi fotokluba Rijeka zabilježili su današnji pogled iz iste perspektive i tragove koje je su stvarale generacije.

Temeljem foto dokumenata Rijeke jučer i danas, učenici „Škole za primjenjenu umjetnost u Rijeci“ i studenti „Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci“ te mladi umjetnici izradili su vlastite vizije budućnosti Rijeke (Rijeka sutra) koje će potaknuti građane na razmišljanje o mogućnostima prenamjene starih industrijskih građevina i razvoju novih vizura grada.

Kroz projekt mladi umjetnici će izraziti svoje vizije budućnosti ponuđenih riječkih lokaliteta te će na postojeće stanje iz iste perspektive crtano ili kompjuterskom obradom osmisliti novi i drugačiji izgled izabranih prostora.

TIJEK IZLOŽBE

19:00 sati – otvorenje izložbe „Rijeka jučer, danas, sutra“
Izložba je podijeljena u tri cjeline:

– JUČER – prošlost koja prikazuje građevine u svojoj tadašnjoj funkciji – industrijski, lučki grad
fotografije iz fundusa Muzeja grada i privatne zbirke Miljenka Smokvine.

– DANAS – izraz sadašnjeg stanja
fotografije tih istih prostora koji će istražiti i bilježiti članovi Foto kluba Rijeka

– SUTRA – budućnost – koja prezentira način razmišljanja mladih ljudi
radovi učenika i studenata koji će osmisliti i izraditi vizije budućnosti pojedinih lokaliteta
Tema: Rijeka budućnosti
Tehnika: olovka, tuš, olovke u boji, kompjuterska obrada
Dimenzije radova: A3 format (29 X 42 cm)

19:30 sati – projekcija isječaka „Riječki žurnali“

(reportaže filmskih žurnala „Pregled“ i „Filmske novosti“ u kojima se pojavljuje Rijeka)
Duhovito poigravanje sa zaboravljenim formatom »Filmskih novosti« kao filmske predigre sastavljene od krhotina starih filmskih žurnala o Rijeci koji svjedoče o njenom socijalističkom poletu i razvoju, poput izgradnje i rada riječke luke, uz reportažu o njenom škveru, Titovoj štafeti koja prolazi kroz grad i snimke Sleta fiskulturnika riječke oblasti.

20:15 sati – dokumentarni film britanskog režisera Terencea Daviesa „Of Time and the City“ premijerno prikazan na 61. Cannesu, neka je vrsta ljubavnog pjeva svemu što prolazi.
Film govori o nastajanju Liverpoola i odrastanju jednog dječaka u tom gradu. Film je u isti mah i ljubavna priča i himna autorovom rodnom gradu.

Komentari