Radionica za učenike – „Treba li mi novi mobitel?“

Zanimljiva radionica u Strojarskoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci.

182

U sklopu Rijeke psihologije Senka Tomljanović Manestar i Snježana Kučić-Mirković srednjoškolcima će održati radionicu pod nazivom „Treba li mi novi mobitel?“. S obzirom na to da psihologija kao znanost proučava čovjekovo ponašanje, u ovoj radionici će se analizirati i raspravljati naše ponašanje u odnosu na zaštitu okoliša i spoznati trebamo li i kako možemo mijenjati svoje ponašanje prema okolišu, primjerice tijekom procesa donošenja odluke o kupnji nekog proizvoda.

Radionica je dio projekta Obrazovanje za održivi razvoj, koji se provodi u dvjema strukovnim školama u Rijeci. Održivi razvoj je onaj razvoj koji omogućuje zadovoljavanje potreba u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da i one zadovoljavaju svoje potrebe.

Obrazovanje za održivi razvoj obrazovanje je za život, za svakodnevno ponašanje i djelovanje. Povijesno gledano, čovjek je bio zauzet i ponesen tehnološkim uspjesima te povećanjem osobnog i društvenog standarda, tako da je u jednom razdoblju zaboravio odnosno zanemario utjecaj na okoliš. Treba očekivati da će današnji sukob između tehnološkog razvoja i očuvanja okoliša biti pokretačka snaga koja će poboljšati postojeće tehnologije i uvesti nove koje će manje onečišćavati okoliš. Pri tome se ne smije očekivati da će nas tehnologija spasiti ako na vrijeme ne promijenimo svoje životne navike.

Današnju civilizaciju s pravom možemo nazvati rasipničkom civilizacijom odnosno potrošačkim društvom koje nema granica. Ovakvo ponašanje ima kobne posljedice i za okoliš jer stvara cijelu organizacijsku podlogu čiji je temelj prodaja i proizvodnja što veće količine proizvoda što većem broju ljudi.

Radionicom „Treba li mi novi mobitel?“ želi se učenicima skrenuti pozornost na odgovorno ekološko ponašanje koje uključuje donošenje odluke o kupnji različitih proizvoda, racionalnu potrošnju energije i vode, odvajanje i recikliranje otpada te očuvanje prirodnih resursa i ekološkog sustava. Tzv. „sveti čin konzumacije” pažljivo je proračunat da nas navede na razmišljanje kako je kupovanje nekog proizvoda ono što će nam donijeti sreću i zadovoljstvo, iako je dokazano da nas kupovanje preko određene mjere više ne usrećuje, nego upravo obratno.

Na kraju se zbog raznoraznih razloga, uključujući planirano zastarijevanje modela uređaja i cijene prema kojima je zamjena jeftinija nego popravak, teško odlučujemo na popravak i ponovnu upotrebu roba ili nam je ona onemogućena zbog nedostataka rezervnih dijelova. Popravak I ponovna upotreba su imperativ odgovornog ekološkog ponašanja koje podrazumijeva izbjegavanje stvaranja otpada i razvrstavanje otpada.

Komentari