Predavanje rektorice Sveučilišta u Rijeci Snježane Prijić Samaržija za članove Rotary cluba Rijeka

145

Za članove Rotary cluba Rijeka rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija u ponedjeljak, 4. listopada održala je predavanje na temu „Budućnost Europe: obrazovanje i znanost“. U predavanju su se analizirale teme demokracije, koliko slobode Hrvatska i sveučilišta u Hrvatskoj imaju naspram drugih europskih zemalja, kako obraniti i promicati europske vrijednosti u obrazovanju i znanosti, ali i teme europskih sveučilišta budućnosti, odnosno saveza YUFE (Young Universities for the Future of Europe) i YERUN (Young European Research Universities Network) gdje je rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija nedavno postala predsjednicom. To će studentima osigurati studiranje u europskom okruženju i konstruiranje vlastitog studijskog programa.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija održala je predavanje na temu Budućnost Europe, znanost i obrazovanje
Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija održala je inspirativno predavanje na temu Budućnost Europe, znanost i obrazovanje

Nakon predavanja uslijedila je dinamična rasprava o prednostima YUFE i YERUN saveza za studente i profesore, izvorima financijskih sredstava europskih sveučilišta te preprekama s kojima se hrvatska sveučilišta susreću prilikom aplikacije na EU sredstva. U raspravi su se članovi Rotary cluba Rijeka dotakli i jaza između društvenih i humanističkih studija te tehničkih studija. Naime, istaknut je primjer kako je danas za društvene i humanističke studije diploma i više nego važna jer je studentima potrebno znanje koje im profesor direktno može prenijeti, dok u IT sektoru, prenošenje direktnog znanja od strane profesora ka studentu nije u tolikoj mjeri nužno potrebno jer student sve to može naučiti preko interneta ili online putem. Drugim riječima, kod mladih ljudi s malo radnog iskustva često se na diplomu gleda kao dokaz nekog dostignuća, dok kod starijih i iskusnih stručnjaka više to ne mora biti slučaj, zaključili su članovi Rotary cluba Rijeka tijekom razgovora s rektoricom Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježanom Prijić Samaržija.

Članovi Rotary cluba Rijeka na zanimljivom predavanju rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije
Članovi Rotary cluba Rijeka na predavanju rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržija

 „Nakon duže stanke uzrokovane pandemijom, Rotary club Rijeka nastavlja sa organiziranjem predavanja iz područja koja utječu na naš svakidašnji život, a večerašnje predavanje je posvećeno jednoj od najbitnijih tema – kvaliteti obrazovanja u Republici Hrvatskoj i njegovoj sposobnosti da se prilagodi postojećim trendovima u Europi i svijetu. Zahvaljujem se rektorici Sveučilišta u Rijeci, gđi Snježani Prijić Samaržija, što je održala ovako kvalitetno predavanje koje je pobudilo vrlo živu raspravu, a mi ćemo kao klub nastojati da i u budućnosti organiziramo predavanja koja će obrađivati teme od šireg interesa i na koja ćemo pozivati vrhunske predavače,“ istaknuo je Dominik Simčić iz Rotary cluba Rijeka.

L.B.

Komentari