Po prvi puta obilježen Dan Ruže Sabol i to u Rijeci

Po prvi puta obilježen Dan Ruže Sabol koji za cilj ima osvijestiti javnost o samopregledu i prevenciji raka dojke.

711
Saša Čohar Mančić

Po prvi se puta danas, u organizaciji Udruge žena operiranih dojki Nada-Rijeka i Europa Donna Hrvatska, u Rijeci obilježio Dan Ruže Sabol na kojem je prisustvovalo osamdesetak predsjednica i članica Udruga žena operiranih dojki iz cijele Hrvatske. U bogatom programu sudjelovali su mr.sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak, bacc.med.tehn. Božica Šnajdar, prof. psihologinja Inka Miškulin, doc.dr.sc. Vesna Ramljak, doc.dr.sc. Franjo Lovasić te prof. dopredsjednica Udruge Nada-Rijeka – Saša Čohar Mančić.

Gradska vijecnica

Za one koji ne znaju, Ruža Sabol je bila liječnica koja se bavila rehabilitacijom žena oboljelih i liječenih od raka dojke. 1979. godine osnovala je Službu rehabilitacije u onkologiji, stekla naslov profesorice radeći kumulativno na fakultetu za defektologiju. 1990. godine otišla je u mirovinu, no još je nekoliko godina radila kao predavačica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Zdravstvenom veleučilištu. Prof.dr.sc. Ruža Sabol doprinijela je svojim kliničkim, nastavničkim i istraživačkim radom razvoju fizioterapije i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Važno je obilježiti ovaj dan zbog toga što se javnost treba osvijestiti o samopregledu i prevenciji budući da je u današnje doba rak dojke, ukoliko se otkrije na vrijeme, izlječiv“, za Teklić je izjavila Saša Čohar Mančić.

Prije početka predavanja, Leana, Nika i Alen oformljeni u akustični glazbeni sastav, oduševili su sve prisutne izvanrednim izvedbama “Hallelujah” i “More Than Words”.

Alen, Leana i Nika
Alen, Leana i Nika

Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. s ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke.

Europa Donna – europska koalicija protiv raka dojke je neovisna, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe, a radi na podizanju svijesti žena Europe o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje, optimalno liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativnu skrb kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti.

Komentari