Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije na Korzu

93

U ponedjeljak, 16. studenog s početkom u 12 sati na štandu na Korzu nastavlja se suradnja triju riječkih udruga – Ri Rock, Rijeka Tattoo Expo i SOS telefon – Rijeka, a sve u sklopu 37. Ri Rock Festivala.

Naime, tada krećemo sa promocijom prvog Riječkog Alternativnog Kalendara, kojeg čine riječki glazbenici, tetovirani pojedinci, volonteri/ke i ostali građani s vrlo jasnom porukom: POSTOJI ALTERNATIVA NASILJU. Štand SOS telefona – Rijeka zamišljen je kao informativni štand na kojem će građani iz prve ruke moći dobiti informacije o spomenutoj suradnji, radu triju udruga, a naročito SOS telefona.

Članovi/ice, aktivisti/ce i volonteri/ke u direktnom će kontaktu s građanima pokazati pozitivni primjer suradnje, međusobnog prihvaćanja i bogatstva koje nam donosi različitost te zajedno obilježiti Međunarodni dan tolerancije. UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije dao i definiciju za toleranciju:

“Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.”

Na štandu vas očekuje i dobro raspoložena ekipa triju udruga i brojnih volontera, a pridružiti će nam se i bendovi Grad i Grč, kao podrška alternativi nasilju i našem projektu.

Komentari