Medicinski fakultet u Rijeci – Obiteljsko nasilje i njegova prevencija teme su 3. “Ljetne škole CSI 2019.”

64

Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira dvodnevni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom 3. LJETNA ŠKOLA CSI 2019., koja se održava 13. i 14. lipnja na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tema je ovogodišnjeg simpozija obiteljsko nasilje i njegova prevencija.

Pokrovitelj je dvodnevnoga simpozija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Sudska medicina kao interdisciplinarna grana znanosti nudi brojne nove izazove i informacije, za koje su studenti medicine tijekom formalnog obrazovanja često prikraćeni, što je, kao i činjenica da u Hrvatskoj ne postoji škola ovoga tipa namijenjena studentima poslijediplomskog studija i liječnicima, nagnalo na organizaciju ovog dvodnevnog simpozija.

Uz prof.dr.sc. Dražena Cuculića, dr. med., v.d. pročelnika/predstojnika Zavoda/Katedre za sudsku medicinu i kriminalistiku predavači, gosti su simpozija izv.prof.dr.sc. Marissabell Škorić, doc.dr.sc. Dalida Rittossa i doc.dr. sc. Igor Martinović sa Zavoda za kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izv.prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr med. s Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu, pročelnica Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Rijeka, doc.dr.sc. Ivan Šoša, znanstveni suradnik na katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Rijeka, Marijana Žunić, voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju PU PG Rijeka, prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović, dr. med., predstojnica Katedre za sudsku medicinu medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Blaženka Grahovac, dipl.ing.med.biochem., Laboratorij za genomske analize i Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Rijeka, doc.dr.sc. Tomaž Zupanc, dr.med., predstojnik Katedre za sodno medicino in deontologijo Universe v Ljubljani i Gregor Haring, dr.med., asistent (gostujući nastavnik), Zlatko Budimir, viši policijski inspektor SSKOK MUP RH-a, izv.prof.dr.sc. Valter Stemberga, dr.med. s Katedre za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Rijeka.

Iz programa izdvajamo teme „Obiteljsko nasilje – kaznenopravni aspekt“, „Vidljivi i nevidljivi ožiljci traumatskih iskustava kod djece i adolescenata“, „Izlazak iz pećine u…dom za odgoj djece i mladeži“, „Prevencija obiteljskog nasilja: teorija i praksa“, „Uloga sudskog medicinara u borbi protiv obiteljskog nasilja“, „Sudskomedicinske karakteristike ubojstva unutar obitelji“.

Komentari