Zanima vas kako će izgledati posjet umjetničkim izvedbama, kulturnim programima i manifestacijama? HZJZ je objavio preporuke

46

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija, a mi vam ih prenosimo u cijelosti:

  1. Opće preporuke

Vidljive obavijesti. Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima, izvođačima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70-postotnog alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za na ljudskoj koži). Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

 Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak  i odlazak, preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba (publike, izvođača i osoblja) od 1,5 metra. Razmak od 2 metra preporučuje se između, i od izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se razmak od 4 metra između publike i izvođača na sceni.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja usta i nos pokrivaju se laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te  treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju ili kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posuđe. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

 Maske za lice. Preporučuje se korištenje maske za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim izvođača u trenutku izvedbe. Upute za pravilno korištenje maski za lice  dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje i izvođači trebaju prije dolaska na posao i izvedbu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu  te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.

Evidencija. Za svaku izvedbu preporučuje se vođenje evidencije osoba koje sudjeluju (izvođača i ostalog osoblja) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime, datum rođenja i broj telefona.

  1. Održavanje profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim i otvorenim prostorima

Izvedbe i programi na otvorenom. Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom.

Označavanje sjedećih i stojećih mjesta. Preporučuje se unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća  mjesta međusobno udaljena najmanje 1,5, te ograničiti ulazak na najviše onoliko posjetitelja  koliko ima označenih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se omogućiti isključivo sjedeća mjesta.

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja.  Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 među posjetiteljima, organizator će odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili organizaciji događaja s većim brojem sudionika zatražit će se odobrenje od ministarstva nadležnog za kulturu, a koje će po potrebi konzultirati Hrvatski zavod za  javno zdravstvo. Sva događanja kao i planirani broj sudionika ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Redoslijed ulaska i izlaska. Preporučuje se da posjetitelji ulaze jedan po jedan na način da prvi koji  ulazi zauzima najudaljenije mjesto u gledalištu, gledajući od ulaza, i tako po redu. Preporučuje se  razmak među posjetiteljima od najmanje 1,5 metra kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže distancu, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Preporučuje se regulirati izlazak izvođača poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan susreta s publikom.

Izvedbe. Preporučuje se održavati izvedbe samo sukladno evidenciji i s točno navedenim izvođačima i osobljem. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, preporučuje se da uvijek iste osobe odrade izvedbu. Nakon izvedbe korištene rekvizite i ostalu opremu potrebno je dezinficirati. Nakon izvedbe izvođači presvlačenje i tuširanje obave u što je moguće kraćem vremenskom periodu poštujući mjere fizičke distance. Kad god je to moguće, tuširanje se obavlja kod kuće.

 Prodaja i poništavanje ulaznica. Preporučuje se omogućavanja i poticanje internetske kupovine ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade između blagajnika i posjetitelja te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i rukavica.

Prodaja i posluživanje hrane i pića. Dostupno na stranicama HZJZ-a.

Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

3. Pojačana higijena prostora

Prozračivanje prostora. Preporučuje se da se prostor prozračuje najmanje dvaput dnevno na minimalno pola sata prije i nakon programa ili, ako je moguće, da se ostavi otvoren prozor. Prilagođeno epidemiološkoj situaciji trenutačno se preporučuje da klasični klimatizacijski uređaji budu izvan uporabe kada god je to moguće te da se prostor prozračuje provjetravanjem.

 Veličina prostora. Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od 1,5  metra, odnosno 2 metra za puhače i za pjevače, te 4 metra između publike i izvođača na sceni.

Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne  površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima,  tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije  početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda  potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak posjetitelja i izvođača, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za dezinfekciju prostora.

  1. Napomene

Multipleks kina. Ove preporuke ne odnose se na multipleks kina u trgovačkim centrima.

Komentari