U četvrtak 22. prosinca 2016. u 19 sati u Muzeju grada Zagreba (Opatička 20) otvara se izložba Vrijeme giganata: planska industrijalizacija i naslijeđe 1947. – 1952.

Izložba je okosnica treće, ujedno završne etape istraživačkog projekta Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive. Projektom se nastoji doprinijeti javnom osvješćivanju važnosti industrijskog naslijeđa. Voditelj projekta i autor koncepcije izložbe je Goran Arčabić, kustos Muzeja grada Zagreba. Oblikovanje izložbe potpisuje Oaza (Nina Bačun, Roberta Bratović, Maša Poljanec).

Dio sklopa tvornice Prvomajska presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Dio sklopa tvornice Prvomajska
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Studijska izložba Vrijeme giganata usmjerena je na vrijeme provedbe Petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede u socijalističkoj Jugoslaviji (između 1947. i 1952.). U tom razdoblju izgradnja državnih poduzeća teške industrije i elektroindustrije („giganata“) predstavljala je ideološku bazu privrednog i društvenog razvoja.

Interijer tvornice Prvomajska presnimka fotografije, Zagreb, 1954.- Muzej grada Zagreba
Interijer tvornice Prvomajska
presnimka fotografije, Zagreb, 1954.- Muzej grada Zagreba

Izložba analizira i prezentira industrijske sklopove kao dokumente vremena na kojima se odražavaju presudne, često dramatične epizode nacionalne i svjetske povijesti. Četiri tvornice u Zagrebu – Jedinstvo, Rade Končar, Prvomajska i Tvornica parnih kotlova – poslužile su kao studije slučaja u propitivanju utjecaja politike na proces industrijalizacije u formativnom periodu socijalizma.

Detalj iz procesa montaže štednjaka u tvornici Goran presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Detalj iz procesa montaže štednjaka u tvornici Goran
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Traganja za “socijalističkim“ izrazom u arhitekturi sudarala su se sa zahtjevima za brzom i ekonomičnom gradnjom, a realizacija projekata bila je opterećena tehničkim ograničenjima. Manjak strojeva, opreme, alata, kvalificiranih radnika te loša koordinacija raspodjele građevinskog materijala i učestale izmjene projektnih planova prisiljavali su arhitekte i građevinske inženjere na improvizacije i inovacije. Danas ih je moguće „čitati“ kao specifičnosti industrijske arhitekture druge polovine 1940-ih i početka 1950-ih godina.

Detalj iz proizvodnje radioprijemnika Radioindustrije Zagreb (RIZ) presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Detalj iz proizvodnje radioprijemnika Radioindustrije Zagreb (RIZ)
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Unatoč problemima, tijekom prve „petoljetke“ u Zagrebu je položen temelj industrijskim sklopovima koji su u nadolazećim desetljećima prerastali u nositelje razvitka lokalne zajednice, republičke i savezne privrede. Industrijski giganti, čija je gradnja započela krajem 1940-ih godina, postali su važnim čimbenikom ekonomske i političke snage Zagreba.

Detalj iz proizvodnje transformatora u tvornici Rade Končar presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Detalj iz proizvodnje transformatora u tvornici Rade Končar
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Izložba Vrijeme giganata ujedno upozorava na zanemareno graditeljsko naslijeđe iz socijalističkog perioda, koje se suočava s manjkavom provedbom sustava zaštite, nedostatkom planova prenamjene i investicija te s ambivalentnim emocijama u postsocijalističkim društvima.

Sklop tvornice Rade Končar presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Sklop tvornice Rade Končar
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Vrijeme giganata, završna izložba Projekta, problemski i kronološki nadovezuje se na prethodne studijske izložbe istog autora: Modernizacija na periferiji Carstva: 1862. – 1918. (realizirana 2010.) te Industrijski centar države: 1918. – 1945. (realizirana 2012.).

Detalj iz proizvodnje automatskih telefonskih centrala u tvornici Nikola Tesla  presnimka fotografije, Zagreb, 1954. - Muzej grada Zagreba
Detalj iz proizvodnje automatskih telefonskih centrala u tvornici Nikola Tesla
presnimka fotografije, Zagreb, 1954. – Muzej grada Zagreba

Izložbu je moguće razgledati u Muzeju grada Zagreba od 22. 12. 2016. do 26. 2. 2017.