Vraćaju se Opera i Teatro Fenice?

202
Foto: V. Karuza Novi list

Direktor Rijekakina, Dragan Rukavina, za Novi list izjavio je da će ići na ruku Marku Grabaru i Kristijanu Rožiću koji bi htjeli vratiti Operi stari sjaj uz zanimljive nove programe.

Nije potpisan ugovor o zakupu, naročito ne trajnom, no najam za pojedine projekte je definitivno u igri.

Zanimljivo je promišljanje onih koji su omogućili stavljanje Opere u funkciju kako bi i Teatro Fenice na sličan način, dakle, ne potpunim, nego djelomičnim preuređenjem samo najbitnijih dijelova, uz nevelika sredstva, brzo mogao biti osposobljen za ponovno otvorenje, a sasvim ekskluzivna, iako samo djelomično potvrđena vijest jest da bi cijela zgrada, dakle Teatro i Opera u sklopu ponude radi stavljanja u funkciju za potrebe EPK 2020 uskoro mogli biti putem licitacije ponuđeni na prodaju Republici Hrvatskoj, Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Rijeci ili čak privatnim investitorima po cijeni od svega 1,5 milijuna eura, odnosno nešto više od 11 milijuna kuna, što je oko pet puta manja cijena od zadnje procjene vrijednosti i skoro dva puta manja od zadnje knjigovodstvene vrijednosti, a u kojoj cijeni bi bili sadržani čak i kompletni projekti preuređenja, ovjereni od konzervatora, koji su sami za sebe vrijedni više od milijun kuna, dodao je Rukavina za Novi list.

Što se tiče Opere, ugrađene su nove pumpe da se zaustavi proces plavljenja, a nakon brojnih bezuspješnih pokušaja osiguranja sredstava potpunog preuređenja: kako putem Europskih fondova, prijavljivanjem na natječaje Grada, traženjem odobrenja sredstava Ministarstva kulture, raznih udruženja, Županije… ove godine u proljeće, u dogovoru sa zainteresiranim partnerima, koji su u prostoru Opere željeli smjestiti kulise i snimiti određene filmske kadrove, uspjelo se osposobiti prostor Opere do mjere da opet može biti povremeno otvorena javnosti. Punu će revitalizaciju imati priliku ostvariti tijekom sljedeće godine.

Komentari