Učenički dom Podmurvice Rijeka organizira izložbu učeničkih umjetničkih radova „Rijeka, grad koji teče…“

29

Izložba je nastala kao rezultat rada učenika foto, likovne i keramičke skupine koje se organiziraju već niz godina u sklopu preventivnih i izbornih programa sustavnog i aktivnog provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca u Domu.

Tema izložbe, i osnovna motivacija za nastanak radova, jest grad Rijeka, „grad koji teče“, grad koji su naši učenici izabrali za svoje srednjoškolsko obrazovanje zbog mnogih mogućnosti koje pruža.

Izložba će obuhvatiti 30 fotografija te nekoliko likovnih i keramičkih uradaka kojima učenici nastoje prikazati svoje refleksije, kaleidoskop emocija vezanih uz detalje koje nalaze u gradu, a koji bilježe njihove buduće uspomene na grad.

Otvorenje izložbe održat će se u utorak, 4. svibnja 2021. s početkom u 12 sati u Galeriji „Principij“, uz uvodne riječi ravnateljice Doma, Ljiljane Kencel, prof. te stručne suradnice pedagoginje Olivije Vukić, dipl. ped. prof., voditeljice foto skupine i preventivnih programa.

Otvorenje izložbe će se upriličiti na otvorenom, ispred Galerije, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Voditeljice skupina izbornih programa su pedagoginja Olivia Vukić (foto), odgajateljice Dijana Janković (likovna i dizajnerska) i Maja Dinić (keramička) uz vanjsku suradnicu Ivanku Crnić, a asistentica u organizaciji izložbe je Marina Vrđuka Beleš, pedagoginja pripravnica.

Izložba će biti postavljena i otvorena za sve zainteresirane u periodu od 3. do 8. svibnja
2021. od 10 do 13 te od 17 do 19 sati.

Komentari