Turizam u socijalizmu i nakon njega

204

haludovo-daniele-ansidei

Turizam je jedan od ključnih segmenata hrvatskog gospodarstva i čini dvadeset pet posto BDP-a zemlje. Nakon višegodišnjeg rata te dugotrajnih i netransparentnih privatizacijskih procesa, Hrvatska nastoji iznova izgraditi ugled vodeće destinacije za odmor i dokolicu, destinacije koja će privlačiti europsku srednju klasu – ili još ambicioznije, višu klasu i novopečene bogataše sa različitih strana svijeta. Doduše, u proteklih dvadesetak godina izgrađen je jedva zamjetan broj objekata. Bitan dio turističke infrastrukture koji je danas u upotrebi, a osobito veći hoteli i odmarališta, izgrađeni su tijekom socijalističke modernizacije nakon Drugog svjetskog rata. Tada je prostorno planiranje bila vrlo cijenjena aktivnost, a modernistička arhitektura sastavni dio stvaranja nacije.

Izložba nudi povijesni prikaz većih turističkih odmarališta Jadranske obale, opisujući njihovu transformaciju nakon raspada Jugoslavije, po okončanju socijalističke samouprave i u počecima privatizacije. Danas se ovi prostori, od kojih su neki dojmljive prostorne kvalitete, mogu vidjeti u različitim preobrazbama, ovisno o lokaciji i ciljevima novih vlasnika. Pojedini su zanemareni i propali, pojedini se obnavljaju, a pojedini su, doduše vrlo malen broj, sasvim transformirani i upotpunjeni luksuznim pogodnostima s ciljem produljivanja kratkotrajne ljetne sezone.

Izložba se otvara 5. ožujka u 20h i ostaje otvorena do 25. ožujka.

Izvor: mmsu.hr

B.Ž.

Komentari