RIJEKA, 14.11. 2017 – Od 22. do 24. studenog u Rijeci, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, bit će održana međunarodna interdisciplinarna konferencija Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO. Organizira ju Zaklada “Kultura nova” u partnerstvu s Rijekom 2020 – EPK i u suradnji s Europskom kulturnom fondacijom te mrežom IFACCA, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Konferencija je također označena kao događaj mreže ENCATC. Realizira se u okviru projekta “Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Tema konferencije, sudioničko upravljanje, danas je od izuzetne važnosti s obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnima. Razlog su sve kompleksniji izazovi u kreiranju politika, promjene u socio-ekonomskom okruženju te nove potrebe kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice.

Konferencija stoga predstavlja interdisciplinarni pokušaj da se prikupe informacije i rasprave različiti praktični, teorijski i politički pristupi i značenja sudioničkog upravljanja u različitim društvenim i geopolitičkim kontekstima te da se iznjedre nove ideje za integraciju ovih praksi u postojeće okvire kulturne i drugih relevantnih politika. Okupit će brojne praktičare, istraživače, teoretičare i nositelje kulturnih politika iz različitih dijelova svijeta, uglavnom iz Europe, koji će tijekom tri konferencijska dana raspravljati o izazovima i perspektivama s kojima se susreću prakse, teorije i politike sudioničkog upravljanja.

Teme kojima će se sudionici baviti uključuju implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika, kompleksnosti odnosa moći i prijenosa upravljanja na više dionika, razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa svih relevantnih dionika, etičnost u procesima sudjelovanja, institucionalne promjene i inovacije te promjene i inovacije u politikama.

U tu su svrhu planirane plenarne sesije, predstavljanje praksi sudioničkog upravljanja kulturnim resursima, prezentacije istraživačkih radova, otvoreni razgovori, kao i prostor za dijeljenje, razmjenu i umrežavanje. Posebno je važno izdvojiti uvodna izlaganja Leile Jancovich koja će kritički razmotriti diskurs sudjelovanja i sudioničkih praksi u umjetničkom sektoru, Fanka Fischera koji će predstaviti teorijske perspektive i prakse sudioničkog upravljanja te Christiana Iaionea koji će izložiti ideju primjene sudioničkih praksi u razvoju gradova.

Konferencija je otvorena za studente, istraživače, teoretičare, kulturne djelatnike, umjetnike, predstavnike kulturnih i umjetničkih organizacija, aktiviste, stvaraoce i donosioce politika iz različitih disciplina (antropologije, arhitekture, umjetnosti, menadžmenta u umjetnosti i kulturi, kulturalnih studija, studija razvoja, ekonomije, prava, filozofije, političkih znanosti, urbanizma i prostornog planiranja, sociologije i dr.). Na konferenciji se očekuje oko 200 sudionika iz različitih dijelova svijeta a prijave su još uvijek otvorene na mrežnim stranicama konferencije (http://conference.participatory-governance-in-culture.net/hr).