Saša Jantolek u Galeriji Laurus predstavlja se izložbom “Potpuna preobrazba”

95

U Galeriji Laurus na adresi Trg slobode 14 u Lovranu od 14. siječnja do 5. veljače svi posjetitelji moći će posjetiti izložbu Saše Jantoleka „Potpuna preobrazba“.

Saša Jantolek predstavlja sasvim svježu kolekciju promišljanja izvedenu raznolikim likovnim načinima. Niz možemo ugrubo podijeliti na radove koji nude neke prepoznatljive oblike ili detalje. Drugi, manji dio kolekcije, apstraktniji je. On je okrenut autorovim senzibilnim osluškivanjima: doživljajem recentnog trenutka vlastita stanja. Oba dijela ovog postava nude slobodna, od pravila, konvencija, kanona, oslobođena vizualna promišljanja.

Raznorodan, ali najčešće umiren kolor karakterizira radove. Građeni su kombinacijom linija i ploha. Ponekad je na njima kolor jednakomjeran, a ponegdje rasteriran, određen flekama, decentno razvijanim nakupinama/slojevima tonskih gradacija. Uz slikarske postupke, autoru je važan potez, iskaz linijom. Unutar radova prisutni su crteži u slojevima koji ne moraju poštovati obojeni ili rasterirani dio plohe. Neke nakupine poteza kao da su dječje. Tragovi brušenja, grebanja, zaflekavanja, grubih intervencija uklopljeni su u područja slika. Veliki dio kreativno-radnih intervencija izveden je slikarski netipičnim postupcima, a čini se da je ponegdje korišteno, uvršteno u slojeve rada i zatečeno, nađeno stane podloge.

Radovi obiluju prepoznatljivim segmentima, detaljima koje možemo povezati s bićima/predmetima. Na nekim radovima zapažamo životinjske dijelove na začudan način ujedinjene s mogućim ljudskim komponentama. Kao da su posrijedi impresije književnog predloška Karela i Jozefa Čapeka „Iz života kukaca“. Ovdje su im elementi izmiješani. Neki dijelovi nalikuju na ptičja, neki na leptirova krila. Neki su stilizirani, a neki predstavljeni s ponešto tipičnih detalja. Gdjegod se ovaj sraz prepoznatljivih sastavnica nastavlja utjelovljenjem pomoću apstraktnih elemenata kao što su gestualni potezi, slojevi boje ili sklopovi linija. Dijelovi slika građeni su nerijetko rasterima. Oni su u rasponu od reljefne površine pa do iscrtkanih područja.

Zapažamo nadrealna, mistična bića. Neka su nalik pticama, crvima, uvećanim kobilicama i/ili leptirima. Ponegdje nalazimo obrađenu ideju plodnosti. U asortimanu nalazimo oblike, često deformiranih ljudskih likova ili njihovih atribucija. Često su spojena, ujedinjena, kompilirana s nehumanoidnim stvorenjima. Fantazmagorični likovi sa ženskim atribucijama pojavljuju se vraćajući nas u realnost. Zapravo, umjetnik se stalno igra našom percepcijom. Nakon što smo prišli pojedinom radu, u prvi mah doživljavajući ga kao apstraktne forme, odjednom prepoznajemo detalje koje povezujemo s viđenim oblikom. Ovi sklopovi spretno su ujedinjeni, ali ne moraju uvijek biti u suodnosima. Nerijetko su ponuđeni u vizualizaciji neke začudne kolaboracije. Čini se da su svi u nekim akcijama koje se ne moraju poklapati s logičnim, uobičajenim djelatnostima.

Većina radova nudi dijapazon začudnih stvorenja. Ona nisu uvijek decidirano određena, ali ih naša imaginativna sposobnost može povezati unutar cjeline svakog pojedinog rada. Autor se ne trudi niz sačiniti ponavljajući uspješne ili znakovite sekvence. Svakom se radu posvećuje, podređuje akciju novoj energiji promišljanja. Čini se da su radovi nastali u slijedu, ali bez ideje nastavka, razrade jedne te iste ideje. Pred nama je ponuda višekratnih, različitih promišljanja koje ujedinjuje više rukopis nego sadržaj, tema, nastojanje stvaranja cjeline.

potpuna preobrazba 13

Maštovitost Saše Jantoleka nadilazi realnost. On iz nje uzima prije svega dojmove i ponešto oblika. Miješaju se spontanost i promišljeno uklapanje. Umjetnik to čini zaista neposredno, instinktivno, prema trenutnoj „osobnoj temperaturi“. Autor poštuje princip igre. Ovdje ima igre, ali nema podvala, nema ambicioznih sklopova. Saša uspijeva izbjeći sve sumnjive intervencije koje bi oslabjele iskazanu spontanost oblikovanja. Ovaj niz radova ne plasira dosjetke niti humoristične kombinacije. Možda je humorna asocijativnost nekih radova prisutna, ali ipak je prevagnula dramatičnost. Propitivanje svijeta, nesigurnog stanja okruženja, autora znatno dotiče pa on instinktivno reagira. Moramo načas zaboraviti njegove radove koji su odisali šarmantnim spoznajama međuljudskih, na socijalnoj platformi, baziranih radova. Ovdje umjetnik uvodi dramu recentnog povijesnog trenutka. U ovom nizu prevladava mišljenje, dojam o svijetu u kojem umjetnik živi zajedno s nama. Upravo je tu tajna zanimljivosti i dostizanja visokih estetskih i smislenih vrijednosti ovih radova. Jantolek ne želi prikazati stvarnost oponašanjem, već djeluje u registrima doživljaja. Ozbiljni formati progovaraju o želji za provokacijom, ponudom spoznaja kao realnih promišljanja, iskaza umjetnikova doživljaja.

Ovdje se događa aktivnost na rubovima automatizma ili, bolje rečeno, spontanosti, nerežiranosti. Sve se kreće po rubovima gestualnih aktivnosti koje izmiču proračunatosti, razumskoj kontroli. Rezultati nude instinktivno oblikovane, nadrealističke sklopove koje traže iščitavanje. Autor ne mari za planove, slojeve, iluziju trodimenzionalnosti. On većinu oblika plasira plošno. Tek pri pažljivom promatranju zapažamo ponudu uslojavanja. Neki su oblici definirani, ali nalazimo i mnoštvo intervencija koje nemaju razložnost oslonjenu na oblik. Tu su strelice, fleke, nadocrtavanja. Neki od radova ne nude oblike koje bismo mogli raspoznati pomoću iskustva. Oni su apstraktni i nude rezultate ekspresivnog oblikovanja bojom i/ili potezom. No, većina radova nudi modalitete koje u našoj mašti možemo povezati s oblikom iz iskustva.

Karakteristike ovih vizualizacija proizvoljni su oblici, linije, boje, teksture i forme koje ne slijede prirodu ni realnost. Naizgled ne postoji premisa, iako je sam proces slikanja pod direktnom kontrolom umjetnika. Dozvoljene su „greške“ i slučajno nastale forme koje idu u prilog kompletnog umjetničkog doživljaja. Čini se kao da preko nadrealističkih zapisa umjetnik dodiruje ekspresionizam. Spontani rad autora približava ka apstraktnom, gestualnom iskazu. Radovi ovog načina stilski se nadovezuju na većinu radova gdje bivaju ponuđene asocijacije oblika.

Autor polazi od interpretacije ideje oblika. Mnoštvo atribucija nalazimo u raznorodnim kombinacijama. Maštovitosti autoru ne nedostaje. Obilje asocijacija nudi ova prezentacija. Promatrač zaista ima veliki izbor doživljaja – od otkrivanja pa do recepcije sklopova oblika. Umjetnik nudi ideju kako stvaralačkom činu treba prići spontano, bez prevelike razumske intervencije ili kontrole.

Slikar svoje osjećaje ekspresivno prenosi potezima, mrljama, oblicima. Slike predstavljaju isprepletenost, nerežiranost prostoručnog poteza koji vjerno odražavaju putanje umjetnikova djelovanja u realnom prostoru. On čuva dozu figurativnosti koja u rezultatu pojačava ekspresivnost. Tragovi promišljanja tek se ponekad pojavljuju, možda u posljednjoj fazi, pri dovršenju pojedinih radova. No, umjetnik zna prekinuti proces kada je sklop elemenata zadovoljavajući. On ne uslaguje „višak informacija“. Možemo ovdje ponoviti kako Jantolek kroz skoro cijeli svoj opus održava ravnotežu između sadržaja i spontanosti izvedbe. Socijalna i memorijska promišljanja ovdje su podignuta na razinu znaka. No, umjetnik se uvijek znalački zaustavlja u trenutku kad svi elementi na zadovoljavajući način iskazuju dovršeni sklop, završeni rad.
Eugen Borkovsky, XI. 2021.

Saša Jantolek, rođen 24. siječnja 1968. godine u Rijeci . Umjetničko djelovanje Saše Jantoleka obuhvaća strip, crtež, slike, instalacije, objekte, ironične konceptualne  ili „stvarne“ pusteve (pokladne lutke), poetske ilustracije, lutke, pri čemu je konstanta njegovog umjetničkog izražavanja integracija slikarskog i kiparskog, humorističnog, maštovitog i lucidnog, poetskog i grotesknog. Posuđujući fragmente različitih umjetničkih stilova, tehnika i postupaka – na tragu dječjeg izraza, mediteranske senzibilnosti, neo-ekspresionizma, ludizma, autsider arta, art bruta – kroz svoj je rad ostvario karakterističan stil i estetiku. Jantolekova imaginacija odnosi se na ilustraciju životnih sekvenci, intimnih životnih fragmenata njegovih epizodista, često bizarnih uvijek emotivno bliskih i shvatljivih. Član je HDLU Rijeka , HDLU Istre, ULUPUH-a i HZSU-a.

L.B.

Komentari