Retrospektiva

391

Prethodno izložena u Berlinu, izložba slika svjetski poznate slikarice Fride Kahlo, sada je preselila bliže nama – u Beč. Od 1. rujna do 5. prosinca svi željni umjetnosti mogu ovu izložbu razgledati u bečkom Kunstforumu. Vidjeti se može oko 60 Fridinih slika, 20-ak crteža i 80-ak skica. Osoba snažne karizme, žena-borac, ne odustajući od života i sebe same, boreći se za pravo sebe kao žene da bude jednako poštovana i bezrezervno voljena kao i muškarac, danas je znana ne samo kao slikarica, već i kao prethodnica feminizma. Njezinu feminističku crtu djelima ne daje samo životni put žene-borca, već i tematika neplodnosti i cjeloživotnog truda da rodi dijete. I ne znajući, i ne misleći na to, umjetnički je nadrasla svog supruga, već tada poznatog umjetnika Diega Riveru. Slikala je autoportrete, svoje tijelo viđeno pogledom ne vezanim za vlastitost, tijelo gledano kao tijelo samo po sebi i samo za sebe. Zbog snolikosti (nadrealnosti) smatrana je jednim od najvažnijih predstavnika svjetskoga nadrealizma. Njena pak kasnija faza karakterizirana je ekspresionizmom. Nemoguće je ne diviti joj se, a zapravo je to ono što je prezirala. Navedenu bečku izložbu čine djela europskih kolekcionara. Osim Fridinih djela, moći će se pogledati i fotografije ove slikarice koje dokumentiraju njezin život, a djelo su fotografa Nickolasa Muraya (danas su te fotografije u vlasništvu Fridine pranećakinja Cristine Kahlo).

Komentari