Ravnopravnost kroz proračun – Zašto nam treba rodno odgovorniji proračun?: Predavanje povodom Međunarodnog dana žena u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob

169
doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić

Povodom nadolazećeg Međunarodnog dana žena u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob u utorak, 5. 3. u 17:15 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci u učionici 139 izv. prof. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić održat će predavanje Ravnopravnost kroz proračunZašto nam treba rodno odgovorniji proračun?. Predavanje je namijenjeno starijima od 55 godina s minimalno završenom srednjom školom. Prijave nisu potrebne.

Proračun kao plan javnih prihoda i rashoda se može činiti rodno neutralnim instrumentom fiskalne politike

Ipak činjenica da žene i dalje imaju manju ekonomsku, društvenu i političku moć nego muškarci te da se uloge, obveze i potrebe muškaraca i žena u društvu razlikuju, ukazuje da način na koji država generira javne prihode i usmjerava javne rashode ima bitno različit utjecaj na žene i muškarce. Vlada, bilo središnja, regionalna ili lokalna, potrošnjom javnih sredstava treba uz kontinuiranu podršku gospodarskom razvoju u jednakoj mjeri zadovoljiti javne potrebe svih građana te preraspodjelom bogatstva osigurati veću jednakost u društvu. Stoga pri donošenju proračuna treba uvažavati i jednako vrednovati različite uloge i potrebe muškaraca i žena te na temelju navedenih spoznaja alocirati javni novac i provesti politike i programe koji u jednakoj mjeri zadovoljavaju javne potrebe različitih skupina žena i muškaraca. Time se postiže rodno odgovornija javna potrošnja.

Izv. prof. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić je izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje uz niz računovodstvenih kolegija predaje i kolegij Ekonomija roda. Njezin znanstveni interes uključuje teme rodne (ne)ravnopravnosti iz ekonomske perspektive s posebnim fokusom na rodno odgovorno budžetiranje. Voditeljica je dva znanstvena projekta na temu rodno odgovornih politika i proračuna. Zajedno s kolegicom prof. dr. sc. Larom Jelenc vodi Akademiju za žene poduzetnice Hrvatska 2024 koju provodi Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci suradnji s veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu.

Program Sveučilišta za 3. dob organizira Sveučilište u Rijeci, a provodi se uz financijsku potporu Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Komentari