Putujuća fotografska izložba

13

Izložba između mora i gora

Subjekt d.o.o. i Prirodoslovni muzej Rijeka organiziraju prvo gostovanje putujuće fotografske izložbe „Između mora i gora/Med morjem in gorami“ u Rijeci, u ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1.

Sa nijedne tjemenice nisam gledao tolike planine, toliko briegova, vrhova, glavica, kao sa Snježnika; to bijaše nepregledno more najraznoličnijih orografskih slika i  prilika.“, zapisao je Dragutin Hirc putujući Gorskim kotarom davne 1898. godine. Njegov i još nekolicina drugih citata prate šest parova fotografija koje dočaravaju ljepotu prirode, kulturne posebnosti i prilike aktivnog turizma na prekograničnom području Dinarskog krša. Pojedine fotografije opisane su dvojezično na web platformi http://www.prirodoslovni.com/izlozba/izmedu_mora_i_gora/. Uz izložene fotografske radove, Gradska knjižnica Rijeka omogućava dostupniji pregled literature s tematikom zaštite prirode i turizma.

Izložba je otvorena od 19. do 26. siječnja 2021. godine, a radno vrijeme provjerite ovdje. Prilikom obilaska izložbe mole se posjetitelji da poštuju pravila koje propisuju epidemiološke mjere.

 

 

 

Impressum

Autori izložbe: Željka Modrić Surina, Boštjan Surina

Izbor citata: Klara Bukovac, Željka Modrić Surina, Boštjan Surina

Autori teksta: Željka Modrić Surina, Boštjan Surina

Prijevod: Boštjan Surina

Autori fotografija: Tomaž Demšar, Miro Dežulović, Nadia Dunato Pejnović, Günther Kieberger, Borut Kružić, Branko Lenić, Slavko Polak, Miha Skrt, Boštjan Surina, Tine Vekar, Andraž Žnidaršič

Multimedijalna rješenja: Borut Kružić

Dizajn: Klara Bukovac

Tisak: Trampi d.o.o.

Realizacija: Prirodoslovni muzej Rijeka, 2021.

Naručitelj: Subjekt d.o.o.

Komentari