Prijavite vaše likovno rješenje za pametne spremnike KD Čistoća

35
Izvor: Grad Rijeka

KD Čistoća d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane na prijavu radova na natječaj za odabir likovnih rješenja za pametne spremnike. Rok za dostavu radova je srijeda 26. kolovoza. Pravo sudjelovanja imaju svi, bez obzira na godine i profesionalno usmjerenje.

Natječaj je osmišljen s ciljevima poticanja zajedničke svijesti o ispravnom postupanju s otpadom, jedinstvenog vizualnog brendiranja komunalne opreme, te, konačno, sudjelovanja građana u promišljanju i stvaranju suvremene održive zajednice.

Natječaj započinje 31. srpnja. Žiri će odabrati 10 najboljih radova čiji će autori biti nagrađeni sa sezonskom pretplatom 2020./2021. za dvije osobe u HNK Ivana pl. Zajca te dodatnim prigodnim poklonima. Odabranih 10 radova ide u idući krug javnog glasanja na mrežnoj stranici KD Čistoće Rijeka, gdje upravo građani biraju 5 najboljih radova koji će se aplicirati na pametne spremnike i postaviti na javne gradske površine.

Svi zainteresirani svoje radove mogu poslati na adresu: info@cistoca-ri.hr ili osobno predati u KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 4. kat, soba 309.

Više o samom natječaju, rokovima i pravilima natječaja nalazi se na web stranici KD Čistoća.

Komentari